Navigation path

Poprawa dostępu do edukacji

Europejski Fundusz Społeczny ułatwia większej liczbie młodych ludzi kontynuowanie nauki w celu znalezienia pracy i rozwoju kariery zawodowej. EFS zapewnia także szerszy dostęp do edukacji wysokiej jakości w ramach projektów, które pozwalają dzieciom należącym do grup w niekorzystnej sytuacji i mniejszości zdobywać istotne kwalifikacje.

Co piąty młody Europejczyk przedwcześnie rezygnuje z nauki bez ukończenia szkoły średniej, co daje łącznie ok. 6 mln osób rocznie. Z punktu widzenia szans na znalezienie pracy i pełne wykorzystanie zdolności jest to prawdziwa katastrofa. Rezygnacja z edukacji na poziomie szkoły średniej zamyka wiele możliwości odniesienia sukcesu i rozwoju kariery. Z tego powodu EFS wspiera w całej Europie inicjatywy, których celem jest ułatwienie młodym ludziom pozostania w szkole oraz zdobycia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do znalezienia dobrej pracy i kontynuowania kariery zawodowej.

  • Wiele projektów EFS zmierzających do ograniczenia liczby osób przedwcześnie rezygnujących z edukacji jest opartych na osobistym podejściu. Poszczególni uczniowie uznani za zagrożonych korzystają z treningów i wskazówek dotyczących możliwości rozwoju kariery i potrzebnych kwalifikacji. Nauczyciele i doradcy zawodowi odbywają niezbędne szkolenia ułatwiające identyfikowanie takich młodych ludzi i pracę z nimi.
Istockphoto/2062528
  • Aby zwiększyć entuzjazm i zaangażowanie wśród młodzieży, organizowane są we współpracy z lokalnymi firmami wycieczki do fabryk i zakładów pracy, które pozwalają młodym ludziom określić cele zawodowe i warunki ich osiągnięcia.
  • Inne projekty angażują krewnych zagrożonych uczniów, którzy sami mogą mieć niskie kwalifikacje, do działań mających na celu zatrzymanie ich w szkole. Zagrożeni uczniowie często pochodzą z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji , takich jak społeczności imigrantów lub mniejszość romska. W takich okolicznościach projekty EFS są dostosowane do konkretnej sytuacji i obejmują naukę języka, promowanie wzorów do naśladowania oraz w razie potrzeby zajęcia wyrównawcze.
  • Ze środków EFS wspierane są również programy telewizyjne, inicjatywy internetowe, konkursy, wystawy, pokazy i inne wydarzenia związane z technologiami, które pokazują uczniom wiele możliwości kariery w sektorach technicznym i informatycznym.