Navigation path

Deuren openen naar onderwijs

Het ESF helpt meer jongeren om op school te blijven en de kwalificaties te verwerven die ze nodig hebben voor werk en een loopbaan. Het ESF zorgt ook dat kinderen uit kansarme groepen en minderheden makkelijker toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs, zodat ze de onderwijskwalificaties krijgen die zo belangrijk zijn.

Een op de vijf jonge Europeanen verlaat de school vroegtijdig en voltooit zijn of haar middelbaar onderwijs niet. Dat zijn ongeveer 6 miljoen jongeren per jaar. Dit is niets minder dan een ramp voor hun arbeidskansen en hun mogelijkheden om hun talenten ten volle te benutten. Vroegtijdig stoppen met middelbaar onderwijs sluit te veel deuren naar succes en loopbaanontwikkeling. Daarom steunt het ESF in heel Europa initiatieven om jongeren op school te houden, zodat ze de vaardigheden en kwalificaties krijgen die de deuren naar goede banen en een geslaagde carrière openen.

  • Veel ESF-projecten die zijn gericht op het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten hanteren de persoonlijke benadering. Individuele leerlingen die risico lopen, worden begeleid en krijgen advies over carrièreambities en de kwalificaties die ze nodig hebben. Op de scholen krijgen docenten en loopbaanadviseurs de opleiding die ze nodig hebben om deze jongeren te herkennen en met hen te werken.
Istockphoto/2062528
  • Om jongeren enthousiast te krijgen, worden er in samenwerking met plaatselijke bedrijven bezoekjes aan fabrieken en bedrijven georganiseerd om de leerlingen te laten zien wat ze kunnen nastreven en wat ze nodig hebben om zover te komen.
  • In andere projecten worden familieleden (die zelf misschien ook laaggeschoold zijn) van jongeren die het risico lopen uit te vallen, bij de inspanningen betrokken om de leerlingen op school te houden. Risicoleerlingen komen wellicht uit bepaalde kansarme groepen, zoals immigrantengemeenschappen of Roma-minderheden. In dergelijke gevallen worden ESF-projecten toegespitst op die bepaalde situatie; er wordt zo nodig taalles aangeboden, met rolmodellen gewerkt en bijles gegeven.
  • Er worden televisieprogramma’s, internetinitiatieven, wedstrijden, tentoonstellingen, shows en evenementen over technologie georganiseerd met steun van het ESF om leerlingen de vele mogelijkheden te laten zien die de technische sector en informaticasector hun kunnen bieden in hun toekomstige loopbaan.