Navigation path

Rada iespējas mācīties

ESF palīdz arvien lielākam skaitam jauniešu palikt skolā un iegūt kvalifikāciju, kas vajadzīga darbam un karjeras veidošanai. Tas arī nodrošina plašāku piekļuvi augstas kvalitātes izglītībai ar tādu projektu palīdzību, kas bērniem no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām un mazākumtautībām palīdz iegūt tik ļoti svarīgo izglītību un kvalifikāciju.

Viens no katriem pieciem eiropiešiem pāragri pārtrauc mācības skolā un neiegūst vidējo izglītību — ik gadu tie ir apmēram 6 miljoni cilvēku. Tā ir īsta katastrofa attiecībā uz nodarbinātības izredzēm un iespējām pilnvērtīgi izmantot savas spējas. Vidusskolas pāragra pamešana aizver pārāk daudz durvju uz veiksmi un karjeras attīstību. Tādēļ ESF visā Eiropā atbalsta iniciatīvas, kuru nolūks ir palīdzēt jauniešiem palikt skolā un iegūt prasmes un kvalifikāciju, kas paver durvis uz labām darbavietām un profesijām un kas sniedz gandarījumu.

  • Daudzos ESF projektos, kas paredzēti, lai samazinātu mācības skolā pāragri pārtraukušo personu skaitu, tiek izmantota personīga pieeja. Atsevišķi skolēni, kas atzīti par piederīgiem riska grupai, saņem konsultācijas un padomus par karjeras iespējām un vajadzīgo kvalifikāciju. Skolās strādājošie pedagogi un karjeras konsultanti iziet apmācību, lai spētu identificēt šos jauniešus un strādāt ar tiem.
Istockphoto/2062528
  • Lai vairotu entuziasmu jauniešu vidū, sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem tiek organizēti rūpnīcu un uzņēmumu apmeklējumi, lai skolēniem parādītu, uz ko viņi var tiekties un kas viņiem vajadzīgs, lai to sasniegtu.
  • Citos projektos riska grupā esošo jauniešu ģimenes locekļi, kas paši arī var būt ar zemu kvalifikāciju, tiek iesaistīti centienos neļaut jauniešiem pamest skolu. Riska grupā esošie skolēni var būt no konkrētām nelabvēlīgos apstākļos esošām  grupām, piemēram, no imigrantu kopienām vai romu minoritātes. Šādos gadījumos ESF projekti ir pielāgoti katrai konkrētajai situācijai, piedāvājot iespēju apgūt valodas, sekmējot priekšzīmes sniegšanu un vajadzības gadījumā sniedzot iespēju atgūt mācībās nokavēto.
  • Ar ESF atbalstu tiek organizētas uz tehnoloģijām vērstas televīzijas programmas, iniciatīvas internetā, konkursi, izstādes, skates un pasākumi, lai parādītu skolēniem daudzās iespējas, ko tehniskās un informācijas tehnoloģiju nozares viņiem var piedāvāt saistībā ar viņu nākotnes profesiju.