Navigation path

Galimybė mokytis

ESF padeda didesniam jaunuolių skaičiui likti mokykloje ir gauti kvalifikacijas, kurių jiems reikia darbui ir karjerai. Jis taip pat užtikrina didesnes galimybes naudotis aukštos kokybės švietimu per projektus, skirtus padėti socialiai pažeidžiamų grupių ir mažumų vaikams gauti tinkamas švietimo kvalifikacijas.

Vienas iš penkių jaunų europiečių – viso apie 6 milijonus kiekvienais metais – nebaigia mokyklos ir negauna vidurinio išsilavinimo. Tai katastrofiškai sumažina jų galimybes įsidarbinti ir tikimybę geriausiai pasinaudoti savo galimybėmis. Metus vidurinę mokyklą užsidaro per daug durų į sėkmę ir profesinės veiklos plėtojimą. Dėl šios priežasties ESF remia iniciatyvas visoje Europoje, kad padėtų jaunuoliams baigti mokyklą ir gauti žinių bei kvalifikacijų, kurios atvertų duris į geras darbo vietas ir gerai apmokamą karjerą.

  • Daugelis ESF projektų, skirtų sumažinti mokyklos nebaigusiųjų skaičių, reikalauja labai asmeninės prieigos. Atskiri rizikos grupei priskiriami moksleiviai yra globojami ir konsultuojami dėl karjeros lūkesčių bei kvalifikacijų, kurių jiems reikia. Mokyklose mokytojai ir karjeros konsultantai apmokomi, kad galėtų identifikuoti tokius jaunuolius ir su jais dirbti.
Istockphoto/2062528
  • Siekiant sukelti jaunuolių susidomėjimą, bendradarbiaujant su vietinėmis bendrovėmis organizuojami apsilankymai gamyklose ir bendrovėse, jie skirti parodyti moksleiviams, ko jie gali tikėtis ir ko jiems reikia, kad to pasiektų.
  • Kitais projektais rizikos grupei priklausančių jaunuolių – kurie patys įgūdžių išsiugdyti nepajėgtų – šeimos įtraukiamos į pastangas išlaikyti moksleivius mokykloje. Rizikos grupei priklausantys moksleiviai gali būti kilę iš tam tikrų socialiai pažeidžiamų grupių, pvz., imigrantų bendruomenių arba romų mažumos. Tokiais atvejais ESF projektai yra pritaikomi kiekvienai konkrečiai situacijai – siūlomas kalbos įgūdžių tobulinimas, teikiami vaidmenų pavyzdžiai ir, jei reikia, užtikrinamos pasivyti kitus skirto mokymosi galimybės.
  • Į technologijas orientuotos televizijos programos, iniciatyvos internete, varžybos, parodos, šou ir renginiai vykdomi pasinaudojant ESF parama, siekiant atskleisti moksleiviams techninio ir informacinių technologijų sektorių galimybių įvairovę, kurią šie sektoriai jiems gali pasiūlyti pasirinkus tokią karjerą ateityje.