Navigation path

Ovet auki oppimiselle

ESR auttaa entistä useampia nuoria jatkamaan koulunkäyntiä ja saamaan ammattitaidon, jonka avulla he voivat myöhemmin saada työpaikan ja päästä kiinni työelämään. ESR varmistaa samalla monien pääsyn laadukkaaseen koulutukseen hankkeilla, joilla epäedullisiin ryhmiin tai vähemmistöihin kuuluvia lapsia autetaan saamaan siihen tarvittava koulutuksellinen pätevyys.

Yksi viidestä eurooppalaisesta nuoresta keskeyttää koulunkäyntinsä eikä suorita toisen asteen koulutusta loppuun. Yhteensä näitä nuoria on vuosittain yli kuusi miljoona. Kyse on työnsaannin kannalta tuhoisasta tilanteesta – tällainen nuori menettää mahdollisuuden hyödyntää omia kykyjään jatkossa. Toisen asteen koulutuksen varhainen keskeyttäminen sulkee liian monia ovia menestykseen ja työuran muodostumiseen. Sen vuoksi ESR tukee eri puolilla Eurooppaa aloitteita, joilla autetaan nuoria jatkamaan koulunkäyntiään ja hankkimaan taitoja ja osaamista, jotka avaavat heille oven hyviin ja palkitseviin työpaikkoihin.

  • Monilla ESR-hankkeilla pyritään vähentämään koulunkäyntinsä varhain keskeyttävien määrää lähestymällä tilannetta henkilökohtaisella tasolla. Yksittäiset riskioppilaat saavat ohjausta ja neuvoja ammatinavalinnassa ja tietoa pätevyysvaatimuksista. Koulujen opettajille ja opinto-ohjaajille annetaan tarvittavaa koulutusta, jotta he tunnistavat nämä nuoret ja osaavat työskennellä heidän hyväkseen.
Istockphoto/2062528
  • Jotta nuoret saadaan innostumaan asiasta, heille järjestetään vierailuja lähialueiden tehtaisiin ja yrityksiin – opiskelijat pääsevät näkemään, mitä he voivat tavoitella ja mitä siihen tarvitaan.
  • Toisissa hankkeissa riskinuorien perheitä, joiden jäsenet ovat kenties itsekin huonosti koulutettuja, kannustetaan auttamaan perheen nuorta jatkamaan opiskeluaan. Riskiopilaat voivat olla lähtöisin muita heikommassa asemassa olevasta ryhmästä, kuten maahanmuuttajayhteistöstä tai romanivähemmistöstä. Sellaisissa tapauksissa ESR-hankkeet räätälöidään kunkin tilanteeseen sopivaksi ja nuorelle tarjotaan kielikoulutusta ja hyviä roolimalleja sekä annetaan tarvittaessa tukiopetusta.
  • ESR:n tuella näytetään teknologiasta kertovia televisio-ohjelmia, toteutetaan internet-aloitteita, kilpailuja, näyttelyitä, esityksiä ja tapahtumia, joissa koululaisille esitellään teknisen ja informaatioalan työmahdollisuuksia.