Navigation path

Avatud uksed õppimiseks

ESFi abiga õnnestub paljudel noortel kooliteed jätkata ning omandada tööks ja karjääriks vajalik kvalifikatsioon. Samuti tagab fond laiema juurdepääsu kvaliteetsetele haridusprojektidele, mis aitavad ebasoodsas olukorras elanikerühmadest ja rahvusvähemustest pärit lastel jõuda arvestatava haridustasemeni.

Iga viies Euroopa noor jätab kooli pooleli ja jääb ilma keskhariduseta – aastas teeb see kokku 6 miljonit. Kui rääkida tööväljavaadetest ja oma võimete maksimaalsest ärakasutamisest, on tegu katastroofiga. Keskharidussüsteemist väljalangemine sulgeb eduka karjääri ees liiga palju uksi. Sellest lähtudes toetab ESF kõikjal Euroopas algatusi, mis aitavad noortel jätkata kooliteed ning omandada hea töökoha leidmiseks ning rahuldustpakkuva karjääri tegemiseks vajalikke oskusi ja kvalifikatsiooni.

  • Paljud koolist väljalangevuse vähendamisele suunatud ESFi projektid kasutavad personaalset lähenemisviisi. Riskirühma kuuluvatele õpilastele pakutakse individuaalset juhendamist ja nõustamist karjäärivalikute ning vajaliku kvalifikatsiooni osas. Koolides õpetatakse õpetajatele ja karjäärinõustajatele, kuidas selliseid noori ära tunda ja neid aidata.
Istockphoto/2062528
  • Noorte innustamiseks korraldatakse koostöös kohalike firmadega külaskäike tehastesse ja ettevõtetesse, et õpilased näeksid, mille poole tasub püüelda ning mida selleks vaja on.
  • On ka projekte, mille raames püütakse koolist väljalangemise ohus noori sellest väljavaatest päästa, kaasates ka pereliikmeid, kes võivad olla ise samuti madala haridustasemega. Koolist väljalangemise ohus õpilased võivad kuuluda sisserändajate või vähemusrahva (romade) hulka või mõnda muusse ebasoodsas olukorras olevasse rahvastikurühma. Sellisel juhul lähtuvad ESFi projektid alati konkreetsest olukorrast – vastavalt vajadusele õpetatakse keelt, tutvustatakse eeskujusid ja pakutakse järeleaitamisvõimalusi.
  • ESFi toel sünnivad tehnoloogiapõhised teleprogrammid, internetialgatused, konkursid, näitused, messid jm üritused, mis tutvustavad kooliõpilastele tehnika- ning infotehnoloogiavaldkonna arvukaid võimalusi tulevase karjääri kujundamiseks.