Navigation path

Nemmere adgang til at lære

ESF støtter aktiviteter, der skal fastholde de unge i skolesystemet og sikre, at de får de nødvendige kvalifikationer til en senere jobsøgning og karriere. Målet er også at sikre bredere adgang til bedre uddannelse, og her skal projekterne navnlig hjælpe børn fra dårligt stillede grupper og minoriteter til at erhverve relevante og nødvendige kompetencer.

I EU forlader en ud af fem unge skolesystemet for tidligt og gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. I alt er det ca. 6 millioner unge hvert år. Det har katastrofale konsekvenser for deres senere jobmuligheder og deres chancer for at udnytte deres potentiale og evner bedst muligt. Unge, der ikke afslutter grundskolen eller ungdomsuddannelsen, oplever senere at være afskåret fra en lang række job- og karrieremuligheder. Derfor støtter ESF initiativer i EU-landene, der skal fastholde de unge i skolen og sikre dem de kompetencer og kvalifikationer, der fører til et godt job og en tilfredsstillende karriere.

  • Mange af de ESF-projekter, der skal fastholde de unge i skolen, er rettet mod den enkelte. De elever, der vurderes som værende i en risikogruppe, får coaching og vejledning i karrieremuligheder og tilsvarende krævede kvalifikationer. I skolesystemet tilbydes lærere og studievejledere den nødvendige uddannelse til at kunne udpege og rådgive de pågældende elever.
Istockphoto/2062528
  • For at øge elevernes motivation arrangeres besøg i virksomheder og på fabrikker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det giver de studerende et indblik i, hvad der venter forude, og hvilke kvalifikationer det kræver af dem.
  • Andre projekter inddrager familiemedlemmer til unge, der er i risiko for at falde ud af skolesystemet, og som måske selv er lavtuddannede, så de kan støtte de unge gennem skolegangen. Risikoeleverne kan komme fra særligt dårligt stillede grupper som f.eks. indvandrere, romaer og andre mindretalsgrupper. ESF-projekterne skræddersys efter den konkrete situation, og der tilbydes sprogundervisning, brug af rollemodeller og supplerende undervisning efter behov.
  • Tv-programmer om teknologi, aktiviteter på internettet, konkurrencer, udstillinger, messer og andre arrangementer afholdes med støtte fra ESF med det formål at vise skoleeleverne de mange fremtidige karrieremuligheder, som de tekniske fag og it-sektoren kan tilbyde.