Navigation path

Přístup ke vzdělání

ESF pomáhá většímu počtu mladých lidí zůstat ve škole a získat kvalifikaci, kterou potřebují pro svou práci a kariéru. Rovněž zajišťuje širší přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání prostřednictvím projektů, jejichž cílem je pomoci dětem ze znevýhodněných skupin a menšin získat potřebné vzdělání a kvalifikaci.

Každý pátý mladý Evropan opouští školu předčasně a nedokončí středoškolské vzdělání; celkem se jedná přibližně o 6 milionů osob každý rok. To je učiněná katastrofa pro jejich pracovní vyhlídky a šanci využít svých schopností co nejlépe. Předčasné ukončení středoškolského vzdělání uzavírá příliš mnoho dveří k úspěchu a kariérnímu rozvoji. Z tohoto důvodu podporuje ESF v celé Evropě iniciativy na pomoc mladým lidem zůstat ve škole a získat dovednosti a kvalifikace, které jim otevřou cestu k dobrému zaměstnání a kariéře.

  • Mnoho projektů ESF je zaměřeno na snížení počtu osob s předčasně ukončeným vzděláním prostřednictvím osobního přístupu. Jednotliví „ohrožení“ studenti jsou vedeni a dostávají rady ohledně volby kariéry a potřebné kvalifikace. Ve školách se učitelé a poradci účastní odborných školení, která potřebují k identifikaci a práci s těmito mladými lidmi.
Istockphoto/2062528
  • S cílem probudit mezi mladými lidmi nadšení, jsou ve spolupráci s místními společnostmi organizovány návštěvy továren a firem, při nichž se studenti dozvídají, kam mohou mířit a co k tomu potřebují.
  • V rámci dalších projektů jsou rodiny „ohrožených“ mladých lidí, které samy mohou mít jen nedostatečné dovednosti, podporovány ve snaze udržet studenty ve škole. „Ohrožení“ studenti mohou pocházet zejména ze znevýhodněných skupin, jako jsou přistěhovalecké komunity nebo romské menšiny. V těchto případech jsou projekty ESF uzpůsobovány každé konkrétní situaci – jsou nabízeny jazykové kurzy, podporují se modelové role a jsou poskytovány příležitosti, jak dohnat vzdělání.
  • ESF podporuje i televizní programy orientované na technologie, internetové iniciativy, soutěže, výstavy, přehlídky a akce, jež mají studentům ukázat četné příležitosti, které jim jsou technická a IT odvětví schopny nabídnout v jejich budoucí kariéře.