Navigation path

Нови възможности за обучение

ЕСФ помага на повече млади хора да останат в училище и да получат квалификациите, от които се нуждаят за работа и кариера. Освен това осигурява по-широк достъп до висококачествено образование чрез проекти за подпомагане на деца от групи в неравностойно положение и от малцинствата да получат образованието, от които се нуждаят.

Един от всеки пет млади европейци напуска училище преждевременно и не завършва средното си образование — което прави близо 6 милиона на година. Това означава пълна катастрофа за перспективите им за намиране на работа и за шансовете им оптимално да реализират способностите си. Отпадането от средното образование затваря твърде много врати към успеха и професионалното развитие. По тази причина ЕСФ подкрепя инициативи в цяла Европа, които помагат на младежите да останат в училище и да получат уменията и квалификациите, които отварят вратите към добри работни места и удовлетворяващо професионално развитие.

  • Много проекти на ЕСФ, насочени срещу ранното напускане на училище, използват личен подход. Отделни ученици, определени като рискови, се обучават и консултират по отношение на професионалното им развитие и квалификациите, от които се нуждаят. В училищата преподавателите и консултантите в областта на професионалната ориентация получават необходимото обучение, за да разпознаят тези млади хора и да работят с тях.
Istockphoto/2062528
  • За да се увлекат младите хора, се организират посещения на фабрики и дружества в сътрудничество с местни компании — за да се покаже на учащите към какво могат да се стремят и какво им е нужно, за да стигнат до тях.
  • В други проекти семействата на младежи в риск — които може да са също нискоквалифицирани — се включват в усилията за задържане на учениците в училище. Учениците в риск може да произхождат от групи в неравностойно положение, като например, имигрантски общности или ромски малцинства. В тези случаи проектите на ЕСФ се адаптират към всяка конкретна ситуация — като предлагат чуждоезикови умения, насърчаване на модели за подражание и предоставяне на привлекателни възможности за преподаване, ако е необходимо.
  • С подкрепата на ЕСФ се провеждат телевизионни програми, ориентирани към технологиите, интернет инициативи, конкурси, изложения, шоу програми и събития, които да покажат на учениците многобройните възможности, които технологичният сектор и секторът на информационните технологии могат да им предложат в техните бъдещи кариери.