Navigation path

Partnerstva za napredek

ESS podpira številne organizacije, ki so dejavne na področju zaposlovanja, da bi jim pomagal prispevati k politikam na teh področjih ter k boljšemu oblikovanju in izvajanju teh politik.

ESS podpira učinkovite in uspešne javne službe , obenem pa mnogim drugim organizacijam pomaga pridobiti zmogljivosti in spretnosti, ki jih potrebujejo, da lahko prispevajo k večjemu zaposlovanju. Med njimi so izobraževalne institucije, organizacije delavcev, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, socialno vključenostjo in ranljivimi skupinami , ter organizacije delodajalcev. Oblikovanje politike na visoki ravni in vodstvene spretnosti teh akterjev civilne družbe so ključne za njihovo medsebojno partnerstvo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri spreminjanju sistemov zaposlovanja in izvajanju politik.

Istockphoto/14377944

ESS podpira povezovanje med temi socialnimi partnerji, da bi zgradili mostove in komunikacijske poti, s katerimi bi čim več prispevali k programom ESS. Izkušnje kažejo, da je zapletene težave, ki se pojavijo med oblikovanjem in izvajanjem dejavnosti ESS, najbolje reševati s sodelovanjem vseh teh organizacij, ki se mesebojno dopolnjujejo in krepijo – tako ustvarijo skupne vizije in pomagajo izvajati uspešnejše programe in projekte.