Navigation path

Atbalsta partnerību, kas veicina attīstību

ESF atbalsta virkni organizāciju, kas darbojas nodarbinātības jomā, lai tās varētu sniegt savu ieguldījumu politikas veidošanā šajā jomā un reformu izstrādes un īstenošanas procesā.

Līdztekus efektīvu un iedarbīgu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju  atbalstīšanai ESF palīdz arī daudzām citām organizācijām iegūt spējas un prasmes, kas tām vajadzīgas, lai palīdzētu palielināt nodarbinātību. Tās citu starpā ir izglītības iestādes, darba ņēmēju organizācijas, NVO, kas darbojas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā un strādā ar mazaizsargātām grupām  , kā arī darba devēju organizācijas. Ļoti labas politikas veidošanas un pārvaldības prasmes šo pilsoniskās sabiedrības pārstāvju vidū ir būtiskas, ja tie vēlas strādāt savstarpējā partnerībā valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai reformētu nodarbinātības sistēmas un īstenotu izstrādāto politiku.

Istockphoto/14377944

ESF atbalsta tīklu veidošanu starp šiem sociālajiem partneriem, lai veidotu saikni un saziņas kanālus, kas palīdzētu maksimāli palielināt to ieguldījumu ESF programmu īstenošanā. Pieredze rāda, ka sarežģītās problēmas, kas rodas ESF pasākumu izstrādes un īstenošanas laikā, vislabāk var atrisināt, ja visas šīs organizācijas strādā kopā, viena otru papildinot un stiprinot un tādējādi izstrādājot kopīgus redzējumus un palīdzot īstenot veiksmīgākas programmas un projektus.