Navigation path

Partnerystė siekiant progreso

ESF remia įvairiausias organizacijas, veikiančias įdarbinimo srityje, padėdamas joms kurti šių sričių politiką ir reformuoti jos kūrimo ir diegimo būdus.

Be veiksmingų ir našių viešųjų paslaugų rėmimo ESF padeda daugybei kitų organizacijų gauti gebėjimų ir įgūdžių, kurių joms reikia, kad galėtų dalyvauti mažinant bedarbystę. Be kitų, tai yra švietimo institucijos, dirbančiųjų organizacijos, NVO, sprendžiančios įdarbinimo klausimus, socialinės įtraukties ir pažeidžiamos grupės, ir darbdavių organizacijos. Šių civilinės visuomenės veikėjų aukšto lygio politikos kūrimo ir vadovavimo įgūdžiai yra gyvybiškai svarbūs, jeigu jie nori dirbti bendradarbiaudami vieni su kitais nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis, siekdami reformuoti įdarbinimo sistemas ir įdiegti politiką.

Istockphoto/14377944

ESF remia šių socialinių partnerių darbą tinkle, padėdama kurti tiltus ir ryšio kanalus, kurie kiek galima labiau išplėstų jų dalyvavimą ESF programose. Patirtis parodė, kad sudėtingos problemos, kylančios ESF veiklos kūrimo ir diegimo metu, geriausiai išsprendžiamos kai visos šios organizacijos dirba kartu papildydamos ir sustiprindamos viena kitą – kurdamos bendras vizijas ir padėdamos įvykdyti sėkmingesnes programas ir projektus.