Navigation path

A haladást szolgáló partnerségek

Az ESZA sokféle, a foglalkoztatás terén tevékenykedő szervezetnek nyújt támogatást ahhoz, hogy hozzájárulhassanak az e területtel foglalkozó politikák kialakításához, valamint az azok kidolgozásának és végrehajtásának megreformálásához.

Az ESZA azonkívül, hogy támogatja a hatékony és eredményes közszolgáltatásokat , sok más szervezetnek is segítséget nyújt ahhoz, hogy megszerezzék a foglalkoztatás fellendítéséhez szükséges kapacitásokat és készségeket. Ide tartoznak többek között az oktatási intézmények, a munkavállalói szervezetek, a foglalkoztatással, társadalmi integrációval és veszélyeztetett csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, valamint a munkaadói szervezetek. Létfontosságú, hogy a civil társadalom képviselői magas szintű politikai döntéshozatali és vezetési készségekkel rendelkezzenek, ha országos, regionális és helyi szinten, egymással partnerségben kívánnak dolgozni a foglalkoztatási rendszerek megreformálásán és a politikák megvalósításán.

Istockphoto/14377944

Az ESZA támogatja e szociális partnerek közötti hálózatok kiépítését, aminek révén létrejönnek azok a hidak és kommunikációs csatornák, amelyek segítségével maximális mértékben hozzájárulhatnak az ESZA-programokhoz. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ESZA tevékenységeinek tervezése és megvalósítása során fellépő, összetett problémák úgy oldhatók meg a leghatékonyabban, ha mindezek a szervezetek egymást kiegészítve és erősítve működnek együtt: közös jövőképet alakítanak ki, valamint támogatják a sikeresebb programok és projektek végrehajtását.