Navigation path

Kumppanuus kehittää

ESR tukee monia eri organisaatioita, jotka toimivat aktiivisesti työllistämisen alalla, auttaa niitä toteuttamaan toiminta-alueisiinsa liittyviä politiikkoja ja uudistamaan politiikkojen luomista ja täytäntöönpanoa.

Tehokkaiden ja toimivien julkisten palveluiden tukemisen lisäksi ESR auttaa monia muita organisaatioita hankkimaan työllisyyden edistämiseen tarvittavaa osaamista ja taitoja. Näitä ovat muun muassa oppilaitokset, työntekijäjärjestöt, työllisyyden, sosiaalisen osallistamisen ja haavoittuvien ryhmien hyväksi toimivat kansalaisjärjestöt ja työnantajajärjestöt. Näiden kansalaisyhtekunnan toimijoiden korkeantason päätöksenteko ja johtamistaidot ovat ensisijaisia kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuuksissa, kun halutaan uudistaa työllistämisjärjestelmiä ja toteuttaa politiikkoja.

Istockphoto/14377944

ESR tukee sosiaalisten kumppanien verkottumista, jotta saadaan rakennettua siltoja ja viestintäkanavia, joilla niiden panos ESR-hankkeissa saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Kokemus on osoittanut, että ESR-toimien suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ilmenevät monitasoiset ongelmat ratkeavat parhaiten, kun kaikki organisaatiot toimivat yhdessä toisiaan täydentäen ja vahvistaen. Näin ne muodostavat yhteisiä näkemyksiä ja auttavat toteuttamaan aiempaa onnistuneempia ohjelmia ja hankkeita.