Navigation path

Koostöö viib edasi

ESF jagab toetust mitmesugustele tööhõive valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele, aidates neil osaleda valdkonna poliitika kujundamisel ning selle väljatöötamise ja juurutamisega seotud reformide läbiviimisel.

Lisaks sellele, et ESF toetab tõhusaid ja hästi toimivaid avalikke teenuseid , aitab ta ka paljusid teisi organisatsioone tööhõive suurendamiseks vajalike oskuste ja suutlikkusega. Nende seas on haridusasutusi, töötajate organisatsioone ning tööhõive, sotsiaalse kaasamise ja kaitsetute rahvastikurühmadega tegelevaid vabaühendusi. Kodanikuühiskonna esindajate omavaheline koostöö riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tööhõivesüsteemide reformimiseks ning poliitika juurutamiseks eeldab tasemel juhtimis- ja poliitilisi oskusi.

Istockphoto/14377944

ESF toetab sotsiaalpartnerite vahelisi koostöövõrgustikke, et luua sildu ja suhtlemiskanaleid, mis aitaksid nende panust ESFi programmidesse maksimaalselt ära kasutada. Kogemused on näidanud, et ESFi tegevuse kavandamise ja rakendamise käigus tekkivaid keerukaid probleeme on kõige parem lahendada siis, kui kõik nimetatud organisatsioonid tegutsevad ühiselt, üksteist täiendades ja toetades – kujundades ühiseid visioone ning aidates programme ja projekte edukamalt teostada.