Navigation path

Partnerskaber, der skaber fremgang

ESF yder støtte til en bred vifte af organisationer, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet, med det formål at støtte dem i at bidrage til de politiske processer på området og skabe reformer i processerne til formulering og implementering af en politik.

Ud over at yde støtte til effektiv offentlig service støtter ESF mange andre organisationer i at opbygge den kapacitet og de kompetencer, der kræves for at bidrage til at fremme beskæftigelsen. Det kan være uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer, ngo'er inden for beskæftigelse, social inkludering og sårbare grupper, arbejdsgiverorganisationer og andre. Det er afgørende, at civilsamfundets aktører på området besidder en række kompetencer inden for politik og forvaltning, hvis de skal indgå i partnerskaber med hinanden på nationalt, regionalt og lokalt plan for at reformere arbejdsmarkedssystemerne og gennemføre politikken på området.

Istockphoto/14377944

ESF støtter netværk mellem arbejdsmarkedets parter for at bygge bro og skabe kommunikationskanaler, der kan maksimere deres bidrag til ESF's programmer. Den tidligere erfaring har vist, at de komplekse problemer, som opstår under udarbejdelse og implementering af ESF's aktiviteter, bedst kan løses, når alle aktører samarbejder om at styrke og supplere hinanden og derved opbygger fælles visioner og bidrager til en mere effektiv og virkningsfuld gennemførelse af programmer og projekter.