Navigation path

Posilování partnerství a spolupráce

ESF poskytuje podporu široké škále organizací působících v oblasti zaměstnanosti s cílem pomoci jim přispět k politikám v těchto oblastech a k reformám způsobu, jakým jsou vytvářeny a realizovány.

Vedle podpory účinných a efektivních veřejných služeb  ESF pomáhá i mnoha dalším organizacím při získání kapacit a dovedností, které potřebují k tomu, aby mohly přispívat k podpoře zaměstnanosti. K těmto organizacím patří mimo jiné vzdělávací instituce, organizace pracovníků, nevládní organizace zabývající se zaměstnaností, sociálním začleňováním a zranitelnými skupinami  a organizace zaměstnavatelů. Mají-li se tyto subjekty podílet na reformách systémů zaměstnanosti a na realizaci politik v partnerství na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, je zcela zásadní, aby v těchto subjektech občanské společnosti byla zajištěna vysoká úroveň dovedností v oblasti tvorby a řízení politik.

Istockphoto/14377944

ESF podporuje vytváření sítí mezi těmito sociálními partnery jako prostředek pro budování mostů a komunikačních kanálů, které budou maximalizovat jejich přínos k programům ESF. Zkušenosti ukazují, že složité problémy, které se objevují při navrhování a realizaci aktivit ESF, lze nejlépe řešit, pokud všechny tyto organizace budou pracovat společně a budou se vzájemně doplňovat a posilovat, budou tak budovat společné vize a pomáhat při uskutečňování většího množství úspěšných programů a projektů.