Navigation path

Effektivare myndigheter

ESF hjälper offentliga förvaltningar och offentliga tjänsteleverantörer att bli effektivare och att fungera bättre i sin verksamhet. Syftet med hjälpen är att förbättra stödet för arbetssökande, arbetstagare och medborgare, som t ex genom att ge dem bättre tillgång till sysselsättning och hälso- och sjukvårdstjänster.

Kvalitet och effektivitet inom offentlig förvaltning är avgörande faktorer för den socioekonomiska utvecklingen. Med en bättre organisation och välutbildad personal, kan kommunfullmäktige och arbetsförmedlingar tjäna medborgarna bättre och förbättra livskvaliteten i samhällena. Mindre utvecklade medlemsstater och regioner, som kallas konvergensområden– kanske saknar den moderna förvaltningsförmåga som kan stödja sysselsättning på så effektivt vis som möjligt. ESF-finansierade projekt hjälper till att upprätta de system somkrävs och de färdigheter som behövs.

Shutterstock/116132881

Personalutbildare inom offentliga organisationer kan få nya kunskaper att ta med på meritförteckningen och lära sig metoder för att utveckla färdigheter. ESF stöder utbildningsprogram för statstjänstemän och ger dem färdigheter för att implementera moderna förvaltningssystem och kundinriktade tjänster. Mycket av denna hjälp ges i transnationalla ESF-projekt – där utövare från mer utvecklade EU-områden ger råd och stöd om vad som fungerar bra och vad man bör undvika. Ett sådant samarbete är viktigt för att se till att god praxis överförs på effektivaste sätt.

Att implementera moderna teknologiska IT-system och ge statstjänstemän de färdigheter de behöver för att använda dem är ett annat område som får stöd av ESF. Syftet med denna hjälp är att erbjuda bättre tjänster till medborgarna, oavsett om det gäller arbetssökande som söker ett arbete, arbetstagare som vill ha utbildning eller medborgare som är i kontakt med lokala förvaltningsmyndigheter. Bättre offentliga tjänster kan förbättra livskvaliteten inom ett område, öka sysselsättningen och ge en effektivare hjälp till utsatta grupper, som handikappade eller långtidsarbetslösa.