Navigation path

Učinkovitejše institucije

ESS pomaga javnim upravam in izvajalcem javnih služb, da postanejo učinkovitejši in uspešnejši pri svojem delovanju. Namen te pomoči je izboljšanje podpore za iskalce zaposlitve, delavce in državljane, na primer z boljšim dostopom do zaposlitve in zdravstvenih storitev.

Kakovost in učinkovitost javne uprave sta ključna dejavnika socialno-ekonomskega razvoja. Z boljšo organizacijo in dobro usposobljenim osebjem lahko lokalni sveti in zavodi za zaposlovanje bolje služijo državljanom in izboljšajo kakovost življenja v svojih skupnostih. Manj razvite države članice in regije – znane kot konvergenčne regije – nimajo nujno sodobnih upravnih zmogljivosti za najučinkovitejšo in uspešno podporo zaposlovanja. Projekti, ki jih financira ESS, pomagajo vzpostaviti potrebne sisteme ter zagotoviti potrebna znanja in spretnosti.

Shutterstock/116132881

Vodje usposabljanja za delavce v javni upravi lahko pridobijo novo strokovno znanje o učnih načrtih in načinih za izboljšanje znanj in spretnosti. ESS podpira programe usposabljanja za javne uslužbence in jim zagotavlja znanja in spretnosti za izvajanje sodobnih sistemov upravljanja in storitev, usmerjenih k uporabnikom. Velik del te pomoči se izvaja prek nadnacionalnih projektov ESS  – pri tem pa izvajalci iz razvitejših regij EU zagotavljajo podporo in nasvete o tem, kaj dobro deluje in čemu se je treba izogniti. Takšno sodelovanje je pomembno za zagotavljanje čim učinkovitejšega prenosa dobre prakse.

ESS podpira tudi uvajanje sodobnih sistemov informacijske tehnologije ter zagotavljanje znanj in spretnosti, ki jih javni uslužbenci potrebujejo za njihovo uporabo. Cilj te pomoči je zagotoviti boljše storitve državljanom, bodisi iskalcem zaposlitve, delavcem, ki se želijo usposabljati, bodisi državljanom, ki imajo opravka z lokalnimi upravami. Boljše javne službe lahko izboljšajo kakovost življenja v regiji, povečajo stopnjo zaposlenosti in dajejo učinkovitejšo pomoč prikrajšanim skupinam, kot so invalidi in dolgotrajno brezposelni.