Navigation path

Instituții mai eficace

FSE ajută administrațiile publice și furnizorii de servicii publice să își sporească eficacitatea și eficiența activităților proprii. Scopul acestui ajutor este de a perfecționa sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajaților și cetățenilor, de exemplu, facilitându-le accesul la serviciile de sănătate și de ocupare a forței de muncă.

Calitatea și eficiența în administrația publică reprezintă factori esențiali pentru dezvoltarea socioeconomică. Dacă sunt mai bine organizate și au personal bine pregătit, consiliile locale și serviciile de ocupare a forței de muncă pot lucra mai bine în slujba cetățenilor și pot spori calitatea vieții în comunitățile din care fac parte. Statele membre și regiunile mai puțin dezvoltate – cunoscute ca regiuni de convergență pot să nu posede capacitățile administrative moderne care să poată susține ocuparea forței de muncă în modul cel mai eficient și cel mai eficace. Proiectele finanțate din FSE contribuie la constituirea sistemelor necesare și la formarea competențelor de care este nevoie.

Shutterstock/116132881

Formatorii de personal din organismele publice își pot însuși know-how și metode privind programa nouă, pentru a contribui la perfecționarea competențelor. FSE susține programele de formare pentru funcționarii publici, asigurându-le competențele de a implementa sisteme de management moderne și servicii dedicate clienților. O mare parte a acestui ajutor se acordă prin proiecte FSE transnaționale – în cadrul cărora practicanții din regiunile mai dezvoltate ale UE oferă recomandări și sprijin privind practicile care dau rezultate bune și cele care trebuie evitate. O asemenea cooperare este importantă pentru a asigura transferul de bune practici în modul cel mai eficient.

Implementarea unor sisteme informatice moderne și înzestrarea funcționarilor publici cu abilitățile necesare pentru a le utiliza reprezintă un alt domeniu susținut de FSE. Obiectivul acestui sprijin este de a oferi servicii mai bune pentru cetățeni, indiferent dacă este vorba despre persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajați care doresc să urmeze cursuri sau cetățeni care interacționează cu administrațiile locale. Perfecționarea serviciilor publice poate spori calitatea vieții într-o regiune, poate contribui la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și poate ajuta într-un mod mai eficace grupurile defavorizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau șomerii pe termen lung.