Navigation path

Efficiëntere instellingen

Het ESF helpt overheidsinstellingen en openbare dienstverleners om doeltreffender en efficiënter te gaan werken. Het doel van deze hulp is het verbeteren van de hulp aan werkzoekenden, werknemers en burgers, bijvoorbeeld door middel van betere toegang tot arbeidsbureaus en gezondheidsdiensten.

Kwaliteit en efficiëntie van het openbaar bestuur zijn cruciale factoren voor de sociaaleconomische ontwikkeling. Met een betere organisatie en goed opgeleid personeel kunnen gemeentes en arbeidsdiensten de burgers beter van dienst zijn en de levenskwaliteit in hun gemeenschap verbeteren. Minder ontwikkelde lidstaten en regio’s – die bekend staan als convergentieregio’s – hebben soms niet de moderne bestuurlijke capaciteiten om werkgelegenheid op de meest efficiënte en doeltreffende manier te ondersteunen. Door het ESF gefinancierde projecten dragen bij tot het opzetten van de vereiste systemen en het verkrijgen van de benodigde vaardigheden.

Shutterstock/116132881

Mensen die personeel opleiden in overheidsorganen kunnen nieuwe kennis omtrent curricula en nieuwe methodes krijgen om hun vaardigheden te verbeteren. Het ESF steunt opleidingsprogramma’s voor ambtenaren, zodat ze de vaardigheden krijgen om moderne managementsystemen en klantgerichte diensten in te voeren. Veel van deze hulp wordt gegeven in transnationale ESF-projecten waarin vakmensen uit meer ontwikkelde EU-regio’s advies en ondersteuning geven over wat goed werkt en wat beter vermeden kan worden. Dergelijke samenwerking is belangrijk om ervoor te zorgen dat goede werkwijzen op de meest efficiënte manier worden overgebracht.

Er is ook ESF-steun voor de invoering van moderne informatietechnologiesystemen en om ambtenaren te leren die systemen te gebruiken. Het doel van deze hulp is om de burgers betere diensten te bieden, of het nu werkzoekenden op zoek naar werk zijn of werknemers die bijgeschoold willen worden of burgers die iets nodig hebben van de lokale overheid. Betere overheidsdiensten kunnen de kwaliteit van leven in een regio verbeteren, ze kunnen de werkgelegenheid vergroten en doeltreffender hulp bieden aan kansarme groepen zoals gehandicapte of langdurig werkloze mensen.