Navigation path

Efektyvesnės institucijos

ESF padeda viešojo administracijos institucijoms ir viešųjų paslaugų teikėjams tapti veiksmingesniais ir našesniais vykdant savo veiklą. Šios pagalbos tikslas yra pagerinti paramą ieškantiems darbo asmenims, dirbantiesiems ir piliečiams, pavyzdžiui, užtikrinant geresnes galimybes įsidarbinti ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Viešojo administravimo paslaugų kokybė ir veiksmingumas yra esminiai socialinio ir ekonominio vystimosi faktoriai. Turėdamos geresnę organizaciją ir gerai apmokytus darbuotojus vietinės tarybos ir įdarbinimo tarnybos gali geriau pasitarnauti piliečiams ir pagerinti jų bendruomenių gyvenimo kokybę. Mažiau išsivysčiusioms valstybėms narėms ir regionams – vadinamiesiems konvergencijos regionams – gali trūkti modernių administravimo gebėjimų, kuriais įdarbinimas gali būti paremtas veiksmingiausiu ir našiausiu būdu. ESF finansuojami projektai padeda sukurti būtinas sistemas ir suteikti reikiamų įgūdžių.

Shutterstock/116132881

Valstybinių institucijų personalo mokymo specialistai gali gauti naujos programos žinių ir metodų, padedančių pagerinti įgūdžius. ESF remia valstybės tarnautojų mokymosi programas, suteikiančias jiems įgūdžių įgdiegti modernias valdymo sistemas ir į klientus orientuotas paslaugas. Didžioji šios pagalbos dalis yra teikiama pagal transnacionalinius ESF projektus – kai labiau išsivysčiusių ES regionų specialistai teikia patarimus ir pagalbą dėl to, kas veikia gerai ir ko reikėtų vengti. Toks bendradarbiavimas yra svarbus, norint užtikrinti, kad gera praktika būtų perduota veiksmingiausiu būdu.

Modernių informacinių technologijų sistemų diegimas ir jų naudojimo įgūdžių suteikimas valstybės tarnautojams yra kita sritis, pagal kurią teikiama ESF pagalba. Šios pagalbos tikslas yra pasiūlyti piliečiams geresnes paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų ieškantys darbo žmonės, dirbantieji, kuriems reikalingi mokymai, ar piliečiai, sprendžiantys klausimus su vietinės administracijos institucijomis. Geresnės viešosios paslaugos gali užtikrinti aukštesnio lygio regiono gyvenimo kokybę, tai gali padėti sumažinti bedarbystę ir suteikti veiksmingesnę pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms, kaip antai neįgaliesiems arba ilgą laiką nedirbusiems asmenims.