Navigation path

Tehokkaat instituutiot

ESR auttaa julkishallintoa ja julkisten palveluiden tarjoajia tehostamaan toimintaansa. Avun tarkoituksena on kehittää työnhakijoiden, työntekijöiden ja kansalaisten saamaa tukea esimerkiksi paremman työllistymisen ja terveydenhuollon palveluiden saannin myötä.

Julkishallinnon laatu ja tehokkuus ovat sosio-ekonomisen kehityksen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Paremman organisoininn ja hyvin koulutetun henkilöstön avulla paikalliset työpaikkaneuvonnat ja työnvälitystoimistot voivat palvella kansalsisiaan paremmin ja kehittää elämänlaatua yhteisössään. Vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa ja alueilla, joita kutsutaan lähentymisalueiksi, voi olla puutteita nykyiaikaisissa hallinnollisissa valmiuksissa, joilla tuettaisiin työllistymistä mahdollisimman tehokkaasti. ESR-rahoitteisilla hankkeilla pyritään luomaan tarvittavia järjestelmiä ja osaamista.

Shutterstock/116132881

Julkisten tahojen työharjoittelijat saavat uudenlaista taitotietoa ja oppivat taitojen kohentumiseen johtavia menetelmiä. ESR tukee julkisen sektorin työntekijöiden koulutusohjelmia, joissa he saavat valmiuksia nykyiaikaisten hallintojärjestelmien käyttöön ja asiakaslähtöiseen palveluun. Suuri osa avusta toteutetaan rajat ylittävinä ESR-hankkeina, joissa kehittyneempien EU-alueiden toimijat antavat neuvoja ja tukevat sitä, mikä on todettu toimivaksi, ja kertovat, mitä kannattaa välttää. Tämänkaltainen yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan varmistaa hyvien käytäntöjen siirtyminen mahdollisimman tehokkaasti.

Modernien tietotekniikkajärjestelmien käyttöönotto ja niiden käytön opettaminen julkisen sektorin työntekijöille on myös yksi ESR-tuen kohteista. Sen tavoitteena on auttaa tarjoamaan kansalaisille parempia palveluja, olivatpa he työnhakijoita, koulutusta haluavia työntekijöitä tai paikallishallinnon kanssa asioivia kansalaisia. Elämänlaatu alueella voi parantua parempien julkisten palveluiden myötä, niin, että työllisyys kasvaa ja epäedullisessa asemassa olevat  ryhmät, kuten vammaiset ja pitkäaikaistyöttömät, saavat helpommin apua.