Navigation path

Mere effektive institutioner

ESF hjælper offentlige forvaltninger og offentlige serviceudbydere med at blive mere effektive i den daglige drift. Formålet er at yde bedre støtte til jobsøgende, arbejdstagere og borgere, for eksempel via bedre adgang til beskæftigelse og sundhedsydelser.

Kvalitet og effektivitet i de offentlige forvaltninger er vigtige faktorer for den samfundsøkonomiske udvikling. Med bedre forvaltning og veluddannet personale kan de lokale myndigheder og arbejdsformidlinger yde bedre service til borgerne og forbedre livskvaliteten i lokalsamfundene. De mindre udviklede medlemslande og regioner – konvergensregionerne – kan mangle moderne forvaltningskapacitet til at kunne understøtte beskæftigelsen på den mest effektive måde. ESF-støttede projekter skal bidrage til at opbygge de nødvendige systemer og kvalifikationer.

Shutterstock/116132881

De interne undervisere i de offentlige organer kan støttes med ny viden om undervisningsmaterialer og metoder til udbygning af kompetencerne. ESF støtter uddannelsesprogrammer for offentligt ansatte, så de udstyres med kompetencer til at implementere moderne ledelsessystemer og kundeorienteret service. En stor den af denne type bistand gives til tværnationale ESF-projekter – hvor eksperter fra mere udviklede EU-regioner rådgiver om god praksis og faldgruber. Den type samarbejde er en god metode til at sikre, at viden om god praksis overføres effektivt.

Implementering af moderne it-systemer og uddannelse af offentlige ansatte i brugen af dem er et andet område, der støttes via ESF. Målet med den type støtte er at tilbyde bedre service til borgerne, uanset om de er jobsøgende, arbejdstagere, der ønsker uddannelse, eller borgere, der er i dialog med de lokale myndigheder. Bedre offentlig service kan forbedre livskvaliteten i en region, øge beskæftigelsen og sikre en mere effektiv hjælp til dårligt stillede  grupper som f.eks. handicappede og langtidsledige.