Navigation path

Efektivnější úřady

ESF pomáhá veřejné správě a poskytovatelům veřejných služeb dosáhnout vyšší efektivnosti a účinnosti jejich aktivit. Účelem této pomoci je zlepšit podporu, která je poskytována uchazečům o zaměstnání, pracovníkům a občanům, například prostřednictvím lepšího přístupu ke službám v oblasti zaměstnanosti a zdraví.

Zásadními faktory socioekonomického rozvoje jsou kvalita a účinnost veřejné správy. S lepší organizací a proškoleným personálem mohou orgány místní samosprávy a služby zaměstnanosti sloužit občanům lépe a zvyšovat tak kvalitu života v dané komunitě. V méně rozvinutých členských státech a regionech – známých jako konvergenční regiony – mohou chybět moderní administrativní kapacity, které mohou zaměstnanost podporovat tím nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem. Projekty financované ESF pomáhají požadované systémy a dovednosti budovat a rozvíjet.

Shutterstock/116132881

Školitelé pracovníků veřejných orgánů mohou získat nové znalosti a metody, které jim pomohou zlepšovat dovednosti. ESF podporuje školicí programy pro veřejné úředníky a poskytuje jim dovednosti potřebné pro zavádění moderních systémů řízení a služeb orientovaných na zákazníka. Velká část této pomoci je zajišťována prostřednictvím nadnárodních projektů ESF, v jejichž rámci odborníci z rozvinutějších regionů EU poskytují podporu a rady o tom, co funguje dobře a čemu se vyhnout. Takováto spolupráce je důležitá, jelikož správné postupy jsou předávány tím nejúčinnějším způsobem.

Další oblastí podpory ze strany ESF je zavádění moderních systémů informačních technologií a zaškolování úředníků, kteří s nimi budou pracovat. Cílem této pomoci je nabídka lepších služeb občanům, ať už uchazečům o zaměstnání, pracovníkům hledajícím odbornou přípravu nebo občanům jednajícím s orgány místní samosprávy. Lepší veřejné služby mohou zlepšit kvalitu života v regionu, zvýšit zaměstnanost a efektivněji pomáhat znevýhodněným  skupinám, například osobám se zdravotním postižením nebo dlouhodobě nezaměstnaným.