Navigation path

Cum funcționează FSE

Fiecare stat membru stabilește, în parteneriat cu Comisia Europeană, unul sau mai multe programe operaționale care să beneficieze de finanțare din FSE pe parcursul perioadei de programare de șapte ani. Programele operaționale descriu prioritățile pentru activitățile FSE și obiectivele acestora.

UE distribuie finanțarea FSE în statele membre și în regiuni pentru finanțarea programelor lor operaționale. Aceste programe finanțează proiecte din domeniul ocupării forței de muncă, derulate de către o varietate de organizații publice și private, care se numesc beneficiari. Aceste proiecte sunt în beneficiul participanților lor – de obicei, aceștia sunt persoane fizice, dar pot fi și companii sau organizații.

Munca în parteneriat

Fondul social european este conceput și implementat într-un parteneriat între Comisia Europeană și autoritățile naționale și regionale. Acest parteneriat cuprinde și o largă varietate de alți parteneri, cum ar fi ONG-uri și organizații sindicale, care se implică în conceperea strategiei FSE și în monitorizarea implementării acesteia. Munca în parteneriat este modalitatea optimă de a asigura un grad maxim de eficacitate și eficiență a sumelor alocate, astfel încât să fie satisfăcute nevoile regiunii sau ale comunității vizate. Mai există încă două principii importante pe care se bazează funcționarea FSE:

  • Cofinanțarea asigură asumarea la nivel național și regional: finanțarea din FSE este întotdeauna însoțită de o finanțare publică sau privată. Ratele de cofinanțarea variază între 50 % și 85 % (sau 95 % în cazuri excepționale) din costurile totale ale proiectelor, în funcție de bogăția relativă a regiunii respective.
  • Gestionarea repartizată permite responsabilizarea la nivelul adecvat: Orientările FSE sunt concepute la nivel european prin consultarea cu o diversitate bogată de părți interesate, iar programele operaționale se negociază între autoritățile naționale și Comisie. Implementarea în teren prin intermediul programelor operaționale este gestionată de către autoritățile relevante din fiecare țară.

Finanțarea în funcție de nevoi

Nivelul finanțării FSE și tipurile de proiecte care se finanțează diferă de la o regiune la alta în funcție de bogăția relativă. Regiunile UE sunt divizate în trei categorii de finanțare, în funcție de produsul intern brut regional pe cap de locuitor în comparație cu media UE (UE cu 27 de state membre).

Eligibilitate fonduri structurale (FEDR și FSE) 2014-2020legend