Navigation path

Az ESZA működése

Minden egyes tagállam vagy régió az Európai Bizottsággal partnerségben állapodik meg a hétéves programozási időszak ESZA-finanszírozására vonatkozó, egy vagy több operatív programról. Az operatív programok határozzák meg az ESZA-tevékenységek prioritásait és célkitűzéseit.

Az EU osztja fel az ESZA-finanszírozást a tagállamok és régiók között, azok operatív programjainak finanszírozása érdekében Ezek a programok a kedvezményezettnek nevezett állami és magánszervezetek által végrehajtott, foglalkoztatással kapcsolatos projekteket finanszíroznak. Ezek a projektek az azokban résztvevők érdekét szolgálják: általában egyénekről van szó, de vállalkozások vagy szervezetek is lehetnek résztvevők.

Együttműködés partnerségek keretében

Az Európai Szociális Alapot az Európai Bizottság, valamint a nemzeti és regionális hatóságok partnersége keretében tervezik és valósítják meg. A partnerség során széles körben bevonnak más partnereket is – például nem kormányzati szervezeteket és munkavállalói szervezeteket – az ESZA-stratégia kialakításába és végrehajtásának nyomon követésébe. A partnerség keretében folytatott munka révén biztosítható leginkább, hogy a lehető legeredményesebb és leghatékonyabb legyen a felhasználás, és hogy megfeleljen az érintett régió vagy közösség igényeinek. További két fontos alapelv irányítja az ESZA működését:

  • A társfinanszírozás biztosítja a nemzeti és regionális szintű szerepvállalást: Az ESZA-finanszírozás mindig állami vagy magánfinanszírozás mellett valósul meg. A társfinanszírozás mértéke a teljes projektköltség 50%–85%-a között változik (kivételes esetekben 95%), régió relatív gazdasági teljesítménye függvényében.
  • A megosztott irányítás lehetővé teszi, hogy a megfelelő szinten történjen a felelősségvállalás. Az ESZA-iránymutatásokat európai szinten, az érdekeltek széles körével folytatott konzultáció révén alakítják ki, az operatív programokról pedig a nemzeti hatóságok és a Bizottság egyeztetnek. Az operatív programok révén történő, gyakorlati végrehajtást az egyes országokban illetékes hatóságok irányítják.

Igényalapú finanszírozás

Az ESZA-finanszírozás mértéke és a finanszírozott projektek típusa régióról régióra változik, az adott régió relatív gazdagságának függvényében. Az EU régióit az EU (27 tagállammal számított) átlagához viszonyított egy főre jutó regionális GDP alapján három kategóriába sorolják be.

Támogathatóság a strukturális alapokból (ERFA és ESZA) 2014-2020legend