Navigation path

Πώς λειτουργεί το ΕΚΤ

Κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνεί για ένα ή περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ στη διάρκεια της επταετούς προγραμματικής περιόδου. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα περιγράφουν τις προτεραιότητες για τις δραστηριότητες του ΕΚΤ και τους στόχους τους.

Η ΕΕ κατανέμει πόρους του ΕΚΤ στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούν έργα που αφορούν στην απασχόληση, τα οποία διαχειρίζεται μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που καλούνται δικαιούχοι. Τα έργα αυτά ωφελούν τους συμμετέχοντές τους – συνήθως άτομα, αλλά και εταιρίες ή οργανισμούς.

Συνεταιριστική εργασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στα πλαίσια μιας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Αυτή η σύμπραξη περιλαμβάνει και πολλούς άλλους εταίρους, όπως ΜΚΟ και οργανώσεις εργαζομένων, που συμμετέχουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής του ΕΚΤ και την παρακολούθηση της υλοποίησής του. Η συνεταιριστική εργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές, και ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχετικής περιφέρειας ή κοινότητας. Η λειτουργία του ΕΚΤ διέπεται και από άλλες δύο σημαντικές αρχές:

  • Η συγχρηματοδότηση διασφαλίζει την κυριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ συνοδεύεται πάντοτε από δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης κυμαίνονται από 50% έως 85% (95% σε εξαιρετικές περιπτώσεις) του συνολικού κόστους του έργου, ανάλογα με τη σχετική ευμάρεια της περιφέρειας.
  • Η από κοινού διαχείριση επιτρέπει την ανάληψη ευθύνης στο κατάλληλο επίπεδο: Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΚΤ καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω διαβούλευσης με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαχείριση της επιτόπου υλοποίησης, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, γίνεται από τις αντίστοιχες αρχές σε κάθε χώρα.

Χρηματοδότηση σύμφωνα με τις ανάγκες

Το επίπεδο χρηματοδότησης από το ΕΚΤ και οι τύποι έργων που χρηματοδοτούνται διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια, ανάλογα με τη σχετική ευμάρειά τους. Οι περιφέρειες της ΕΕ χωρίζονται σε τρεις χρηματοδοτικές κατηγορίες, ανάλογα με το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (ΕΕ με 27 κράτη μέλη).

Επιλεξιμότητα διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 2014-2020legend