Navigation path

Bättre utbildning

Inom EU finansierar ESF initiativ som förbättrar utbildning och yrkesutbildning samt ser till att ungdomar slutför sin utbildning och att de får färdigheter som gör dem konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden. Att reducera det antal som hoppar av skolan är en huvudprioritet, jämte en mera yrkesrelaterad utbildning och bättre utbildningsmöjligheter inom servicesektorn.

ESF-program och ESF-projekt hjälper till att förbättra prestanda inom hela utbildningssektorn från daghem till skolor och universitet för ett livslångt lärande och yrkesutbildningssystem. De är inriktade på tre huvudresultat:

ESF-stöd till utbildning omfattar ett stort antal aktiviteter. Nya meritförteckningar implementeras för att ge ungdomar en bättre start i livet och lärarna får utbildning för att förbättra sin prestanda. Förutom allmän utbildning lär sig studenterna färdigheter som hjälper dem att välja de karriärer de önskar och få de anställningar som behövs inom branschen.

Istockphoto/18501706

ESF hjälper universitet och yrkesskolor att bygga närmare relationer med företag och arbetsgivare i deras länder och områden, så att studenterna smidigt ska kunna gå från inlärning till anställning. Forskning och utveckling på universitetsnivå får stöd av ESF-fonder för att öka antalet unga företagare och uppfinnare, särskilt inom högteknologiska sektorer.

Förutom att ge utbildningssystemen hjälp, fokuserar ESF även på kunderna: skolbarn, universitetsstudenter, arbetstagare och arbetsssökande som söker utbildning och nya färdigheter. Många projekt vidtar åtgärder för att minska det antal som hoppar av skolan och ser till att ungdomar har lämpliga färdigheter och kvalifikationer, speciellt blandutsatta grupper som minoriteter och sådana med immigrantbakgrund. Andra garanterar att arbetarstagare och arbetssökande involveras i livslånga inlärningsmöjligheter för att hålla sina färdigheter och kvalifikationer uppdaterade i takt med branschernas behov och genom att ekonomin utvecklas.