Navigation path

Boljše izobraževanje

ESS financira pobude za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja po vsej EU, da bi mladi dokončali izobraževanje ter si pridobili znanja in spretnosti, ki jim omogočajo večjo konkurenčnost na trgu dela. Zmanjšanje stopnje osipa iz izobraževanja je glavna prednostna naloga na tem področju poleg izboljšanja priložnosti za poklicno in terciarno izobraževanje.

Programi in projekti ESS pomagajo izboljšati učinkovitost v celotnem izobraževalnem sektorju, od vrtcev, šol, univerz do sistemov vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja. Usmerjeni so v tri glavne rezultate:

Podpora, ki jo ESS zagotavlja na področju izobraževanja, zajema široko paleto dejavnosti. Izvajajo se novi učni načrti, da bi imeli mladi boljšo odskočno desko v življenju, učiteljem pa je na voljo usposabljanje za boljšo učinkovitost. Študenti poleg splošne izobrazbe pridobivajo znanja in spretnosti, ki jim pomagajo izbrati želeno poklicno pot in dobiti delovna mesta, ki so potrebna v industriji.

Istockphoto/18501706

ESS pomaga univerzam in ustanovam poklicnega usposabljanja pri vzpostavljanju tesnejših odnosov s podjetji in delodajalci v njihovih državah in regijah – ti odnosi diplomantom omogočajo lažji prehod iz učnega okolja v zaposlitev. ESS namenja sredstva tudi podiplomskim univerzitetnim raziskavam in razvoju, da bi povečal število mladih podjetnikov in inovatorjev, zlasti v visokotehnoloških sektorjih.

Poleg tega, da spodbuja izobraževalne sisteme, se ESS osredotoča tudi na njihove uporabnike – učence, univerzitetne študente, delavce in iskalce zaposlitve, ki se želijo usposabljati ter pridobiti nova znanja in spretnosti. Mnogi projekti uvajajo ukrepe za zmanjšanje osipa in zagotovitev ustreznih znanj, spretnosti in kvalifikacij mladim – predvsem iz ranljivih skupin, kot so manjšine in mladi migrantskega porekla. Drugi zagotavljajo vključevanje delavcev in iskalcev zaposlitve v vseživljenjsko učenje, da bi imeli sodobna znanja, spretnosti in kvalifikacije, saj se potrebe panog in gospodarstva razvijajo.