Navigation path

Lepsza edukacja

Europejski Fundusz Społeczny finansuje w całej Unii Europejskiej różne inicjatywy na rzecz poprawy jakości edukacji i szkoleń, aby zapewnić młodym ludziom odpowiednie wykształcenie i umiejętności zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy. Najważniejszym priorytetem w tej dziedzinie jest ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących edukację, a także rozszerzenie dostępu do szkoleń zawodowych i szkolnictwa wyższego.

Programy i projekty EFS ułatwiają poprawę wyników w całym sektorze oświaty — od żłobków oraz szkół podstawowych i średnich po uczelnie wyższe, systemy uczenia się przez całe życie i szkolenia zawodowe. Celem tych działań jest uzyskanie lepszych wyników w następujących głównych obszarach:

Wsparcie EFS w zakresie edukacji obejmuje szerokie spektrum działań. Wprowadzane są nowe programy nauczania, które zapewniają młodym ludziom lepszy start w życiu, a nauczyciele korzystają ze szkoleń zwiększających ich możliwości. Poza wiedzą ogólną uczniowie i studenci zdobywają umiejętności, które ułatwiają wybór odpowiedniej ścieżki kariery i znalezienie pracy na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców.

Istockphoto/18501706

EFS pomaga uczelniom wyższym i instytucjom prowadzącym szkolenia zawodowe w nawiązaniu bliższych relacji z firmami i pracodawcami w danych krajach i regionach, dzięki czemu absolwenci mogą płynnie przejść od etapu edukacji do pełnego zatrudnienia. Działania związane z badaniami i rozwojem dla absolwentów uczelni wspierane ze środków EFS zwiększają liczbę młodych przedsiębiorców i innowatorów, zwłaszcza w sektorach nowych technologii.

Poza ulepszeniem systemów nauczania EFS skupia się również na osobach korzystających z tych usług — uczniach, studentach, pracownikach i osób poszukujących pracy, które chcą zdobyć nowe umiejętności w ramach szkoleń. Wiele projektów dotyczy ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji i zapewnienia młodym ludziom właściwych umiejętności oraz klasyfikacji. W największym stopniu dotyczy to grup w niekorzystnej sytuacji , takich jak mniejszości oraz imigranci. Inne projekty mają na celu zwiększenie możliwości uczenia się przez całe życie dla pracowników i osób poszukujących pracy, co pozwala na aktualizowanie umiejętności i kwalifikacji zgodnie z potrzebami konkretnych branż i całej gospodarki.