Navigation path

Beter onderwijs

In de hele EU financiert het ESF initiatieven voor het verbeteren van onderwijs en opleiding en wil het ESF ervoor zorgen dat jongeren hun opleiding afronden en de vaardigheden opdoen waarmee ze beter kunnen concurreren op de arbeidsmarkt. Een belangrijke prioriteit is het terugbrengen van het uitvalpercentage op scholen en het verbeteren van onderwijskansen in het beroeps- en tertiair onderwijs.

Met ESF-programma’s en -projecten verbeteren de prestaties in de hele onderwijssector, van kleuterscholen tot middelbare scholen en van beroepsopleidingen en universiteiten tot opleidingen in het kader van een leven lang leren. Er zijn drie hoofddoelen:

De steun die het ESF aan het onderwijs biedt, beslaat een breed scala aan activiteiten. Er worden nieuwe onderwijsprogramma’s ingevoerd om jongeren een betere start in het leven te geven en docenten worden bijgeschoold om hun prestaties te verbeteren. De studenten krijgen niet alleen een algemene opleiding, maar leren ook vaardigheden die hen helpen een keuze te maken voor de loopbaan die ze willen en de functies te vervullen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft.

Istockphoto/18501706

Het ESF helpt universiteiten en instellingen voor beroepsonderwijs bij het opbouwen van nauwere betrekkingen met bedrijven en werkgevers in hun land en regio, zodat jongeren die afgestudeerd zijn een soepele overstap kunnen maken van leren naar werken. Ook postdoctoraal onderzoek en ontwikkeling wordt door ESF-financiering gesteund om het aantal jonge ondernemers en vernieuwers te verhogen, met name in de hightechsectoren.

Het ESF geeft onderwijssystemen een duwtje in de rug en richt zich daarnaast ook op zijn klanten: schoolkinderen, universiteitsstudenten, werknemers en werkzoekenden die op zoek zijn naar opleidingen en nieuwe vaardigheden. Veel projecten doen iets om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen en ervoor te zorgen dat jongeren de juiste vaardigheden en kwalificaties hebben. Dat is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals minderheden en mensen met een immigratieachtergrond. Andere projecten zorgen ervoor dat werknemers en werkzoekenden gebruik kunnen maken van de mogelijkheden tot een leven lang leren zodat hun vaardigheden en kwalificaties kunnen meegroeien met de behoeften in de sectoren en de veranderende economie.