Navigation path

Palīdz iegūt labāku izglītību

ESF visā ES teritorijā finansē iniciatīvas, kas paredzētas izglītības un apmācības uzlabošanai, un nodrošina, ka jaunieši pabeidz izglītošanos un iegūst prasmes, kuras viņus padara konkurētspējīgākus darba tirgū. Mācības pāragri pametušo skaita samazināšana šajā jomā ir galvenā prioritāte līdztekus profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas iespēju uzlabošanai.

ESF programmas un projekti palīdz uzlabot darbības rādītājus visā izglītības sektorā, sākot no bērnudārziem un skolām, līdz pat universitātēm un mūžizglītības un profesionālās izglītības sistēmām. To mērķis ir sasniegt trīs galvenos rezultātus:

ESF atbalsts izglītībai aptver plašu pasākumu spektru. Skolās tiek ieviestas jaunas mācību programmas, lai jauniešiem dotu labāku atspērienu dzīvei, savukārt skolotāji iziet apmācību, lai uzlabotu savas darba prasmes. Līdztekus vispārējai izglītībai skolēni apgūst prasmes, kas tiem palīdzēs izvēlēties viņiem piemērotu profesiju un ieņemt darbavietas, kuras vajadzīgas dažādās nozarēs.

Istockphoto/18501706

ESF palīdz universitātēm un profesionālās izglītības iestādēm veidot ciešāku saikni ar uzņēmumiem un darba devējiem attiecīgajās valstīs un reģionos, lai skolu beidzēji varētu viegli pāriet no mācībām uz darbu. ESF līdzekļi tiek piešķirti arī pēcdiploma pētniecībai un izstrādei, lai palielinātu jauno uzņēmēju un novatoru skaitu, jo īpaši augsto tehnoloģiju nozarēs.

Līdztekus atbalsta sniegšanai izglītības sistēmām, ESF koncentrējas arī uz to ”klientiem” — skolēniem, augstskolu studentiem, darbiniekiem un darba meklētājiem , kas vēlas iziet apmācību un apgūt jaunas prasmes. Daudzos projektos īsteno pasākumus, lai samazinātu mācības skolā pāragri pārtraukušo cilvēku skaitu un lai nodrošinātu, ka jaunieši, jo īpaši jaunieši no tādām mazaizsargātām grupām  kā mazākumtautības un imigranti, iegūst atbilstošas prasmes un kvalifikācijas. Citi projekti nodrošina darbinieku un darba meklētāju iesaistīšanos mūžizglītības pasākumos, lai atjauninātu viņu prasmes un kvalifikācijas, jo nozaru vajadzības un ekonomika nepārtraukti attīstās.