Navigation path

Jobb oktatás

Az ESZA az EU egész területén finanszíroz kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy javítsák az oktatást és a képzést, valamint biztosítsák, hogy a fiatalok befejezzék tanulmányaikat és megszerezzék azokat a készségeket, amelyek versenyképesebbé teszik őket a munkaerőpiacon. Az egyik kiemelt terület az iskolai lemorzsolódás mértékének csökkentése, a szakképzési és felsőfokú képzési lehetőségek javításával párhuzamosan.

Az ESZA-programok és projektek hozzájárulnak a teljesítmény javításához az egész oktatási ágazatban: a bölcsődei-óvodai neveléstől kezdve az iskolákon és egyetemeken át, az egész életen át tartó tanulásig és a szakképzési rendszerekig. Három kiemelt célt szolgálnak:

Az oktatásnak nyújtott ESZA-támogatás a tevékenységek széles körét fedi le. Új iskolai tanterveket valósítanak meg, hogy a fiatalok jobb kilátásokkal kezdhessék meg életüket, a tanárok pedig képzésben részesülnek, hogy javítsák teljesítményüket. Az általános oktatás részeként pedig a hallgatók olyan készségeket sajátítanak el, amelyek segítségével megválaszthatják az őket érdeklő szakmai életpályákat, valamint megkaphatják az ipar számára szükséges állásokat.

Istockphoto/18501706

Az ESZA segítséget nyújt az egyetemeknek és szakképző intézményeknek ahhoz, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki országuk és régiójuk vállalkozásaival és munkaadóival: ily módon a végzettek zökkenésmentesen léphetnek át az iskolából a munka világába. Az egyetemi posztgraduális kutatást és fejlesztést pedig azért támogatják az ESZA alapjai, hogy növeljék a fiatal vállalkozók és újítók számát – különösen a high-tech ágazatokban.

Az ESZA azonkívül, hogy lendületbe hozza az oktatási rendszereket, azok ügyfeleire – az iskolás gyerekekre, az egyetemi hallgatókra, valamint a képzések és új készségek iránt érdeklődő munkavállalókra és álláskeresőkre – is figyelmet fordít. Számos projekt tesz lépéseket a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, valamint biztosít megfelelő készségeket és végzettséget a fiatalok számára – különösen az olyan veszélyeztetett csoportok körében, mint a kisebbségek és a bevándorlók. Más projektek azt biztosítják, hogy a munkavállalók és az álláskeresők megtalálják az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket, hogy az ágazatok változó igényeinek és a gazdaság alakulásának megfelelően naprakészen tartsák készségeiket és képesítéseiket.