Navigation path

Bolje obrazovanje

ESF diljem Europske unije financira inicijative za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja te omogućuje mladim osobama da dovrše svoje školovanje i steknu vještine koje će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Pri tome je prioritet smanjenje broja osoba koje prerano napuštaju školovanje zajedno s poboljšanjem mogućnosti strukovnog i tercijarnog obrazovanja.

Programi i projekti ESF-a pomažu u poboljšanju rezultata u cijelom obrazovnom sektoru, od vrtića do škola i sveučilišta do sustava cjeloživotnog učenja i strukovnog osposobljavanja. Tri glavna ciljna rezultata su:

Podrška ESF-a obrazovanju obuhvaća široku lepezu aktivnosti. Uvode se novi školski kurikulumi koji bi mladima trebali omogućiti bolji početak u životu, a nastavnici se osposobljavaju kako bi mogli poboljšati rezultate svojeg rada. Osim općeg obrazovanja učenici stječu u vještine koje će im pomoći odabrati željene karijere i poslove potrebne u različitim djelatnostima.

Istockphoto/18501706

ESF pomaže sveučilištima i ustanovama za strukovno obrazovanje uspostaviti uže odnose s tvrtkama i poslodavcima u svojim državama i regijama kako bi diplomanti mogli nesmetano prijeći iz škole na posao. ESF pruža podršku putem financiranja istraživanja i razvoja na razini postdiplomskih studija kako bi se povećao broj mladih poduzetnika i inovatora, posebno u visokotehnološkim sektorima.

Uz poticanje obrazovnih sustava ESF se također usredotočuje na njihove klijente – učenike, studente, radnike i osobe koje traže posao, a trebaju dodatnu obuku i nove vještine. U okviru mnogih projekata poduzimaju se koraci za smanjenje broja osoba koje prerano napuštaju školovanje i omogućavanje stjecanja odgovarajućih vještina i kvalifikacija, posebno u ranjivim skupinama poput manjina i potomaka imigranata. Drugim se mjerama osigurava uključivanje radnika i osoba koje traže zaposlenje u cjeloživotno obrazovanje kako bi se konstantno obnavljale njihove vještine i kvalifikacije u skladu s potrebama djelatnosti i razvojem gospodarstva.