Navigation path

Parempaa koulutusta

ESR rahoittaa kaikkialla Euroopan unionissa aloitteita, joilla parannetaan koulutusta ja varmistetaan, että nuoret käyvät koulunsa loppuun ja saavat taitoja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään työmarkkinoilla. Koulunsa kesken jättävien määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite ammatillisen ja korkea-asteen koulutusmahdollisuuksien ohella.

ESR-ohjelmilla ja -hankkeilla autetaan parantamaan koko koulutussektorin tehokkuutta aina sairaanhoito-oppilaitoksista, kouluihin ja yliopistoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä ammatillisiin koulutusjärjestelmiin. Näin pyritään kolmeen pääasialliseen tavoitteeseen:

ESR:n koulutukseen antama tuki kattaa erilaisia toimia. Uusia opetussuunnitelmia on pantu täytäntöön, jotta nuoret saisivat paremman alun elämälleen, ja opettajia koulutetaan jatkuvasti, jotta heidän ammattitaitonsa vahvistuisi. Yleisen koulutuksen lisäksi oppilaat oppivat taitoja, joiden ansiosta he voivat suuntautua haluamalleen uralle ja löytää eri aloilla tarvittavia työpaikkoja.

Istockphoto/18501706

ESR tukee yliopistoja ja ammatillisia oppilaitoksia luomaan entistä tiivimpiä suhteita yrityksiin ja työnantajiin omassa maassaan ja omalla alueellaan niin, että koulunsa päättäneet nuoret pääsevät siirtymään esteettä koulusta työelämään. Yliopistollinen jatkotutkimus ja kehitys saa ESR tukea, jotta erityisesti huipputekniikan aloille saataisiin lisää nuoria yrittäjiä ja innovaattoreita.

Samalla kun ESR:n tukea annetaan koulutusjärjestelmille, sen toiminnassa keskitytään myös asiakkaisiin eli koululaisiin, yliopisto-opiskelijoihin, työntekjöihin ja työnhakijoihin, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta ja uusia taitoja. Monissa hankkeissa pyritään vähentämään koulunkäyntinsä keskeyttävien määrää ja varmistamaan, että nuoret saavat riittävät taidot ja pätevyyden – erityisesti jos he kuuluvat heikossa asemassa olevaan ryhmään,  kuten johonkin vähemmistöön, tai ovat maahanmuuttajia. Toisissa hankkeissa pyritään varmistamaan, että työntekijät ja työnhakijat saavat mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja pitävät siten taitojaan ja osaamistaan ajan tasalla eri alojen tarpeita ja talouskehitystä vastaavalla tavalla.