Navigation path

Bedre uddannelse

ESF finansierer projekter i EU-landene, som skal højne uddannelsesniveauet og sikre, at de unge færdiggør deres uddannelse og opnår kvalifikationer, der giver dem gode beskæftigelsesmuligheder. Nogle af de vigtigste prioriteter på området er at forhindre, at de unge forlader skolen for tidligt, og at skabe forbedringer inden for erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse.

ESF's programmer og projekter bidrager til at styrke hele uddannelsessektoren fra børnehaveklasse og skoler til universitetsniveau foruden programmer for livslang læring og erhvervsuddannelser. Aktiviteterne fokuseres omkring tre områder:

ESF's støtte på uddannelsesområdet dækker en bred vifte af aktiviteter. Nye læreplaner implementeres for at give unge en bedre start i livet, og lærerne videreuddannes for at skabe bedre undervisningsresultater. Ud over de grundlæggende uddannelser lærer de studerende en række færdigheder, der skal sætte dem i stand til at vælge den karriere, de ønsker sig, og udfylde de job, som efterspørges i de forskellige sektorer.

ESF hjælper universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner med at opbygge tætte relationer til virksomheder og arbejdsgivere i deres land og region, så de unge får en glidende overgang fra uddannelse til job, når de forlader uddannelsesstederne. Forskning og udvikling i form af ph.d.-studier eller doktorafhandlinger støttes også med tilskud fra ESF med det formål at øge antallet af unge iværksættere og innovatører, navnlig inden for de højteknologiske sektorer.

Istockphoto/18501706

Ud over støtte til uddannelsessystemerne gør ESF også en indsats for brugerne – skolebørnene, de universitetsstuderende, arbejdstagerne og jobsøgende, der ønsker uddannelse og nye færdigheder. Mange af projekterne sigter mod at fastholde de unge i skolesystemet og sikre, at de får de nødvendige færdigheder og kvalifikationer. Det gælder navnligt unge fra særligt sårbare grupper som f.eks. minoriteter og indvandrere. Andre projekter skal sikre, at arbejdsaktive og jobsøgende deltager i livslang læring og holder deres kvalifikationer og kompetencer ajour, i takt med at behovene i økonomien og på arbejdspladserne forandres.