Navigation path

Investice do vzdělání

ESF financuje v celé EU iniciativy, které vedou ke zlepšení vzdělávání a odborné přípravy a k zajištění toho, aby mladí lidé dokončili své vzdělání a získali dovednosti, díky nimž budou na trhu práce konkurenceschopnější. Zde je hlavní prioritou snížení počtu osob, které vzdělání ukončí předčasně, a současně i zlepšení příležitostí odborného a terciárního vzdělávání.

Programy a projekty ESF pomáhají zlepšit výsledky celého vzdělávacího systému od mateřských škol přes školy a univerzity až po systémy celoživotního učení a odborné přípravy. Usilují o dosažení tří hlavních výsledků:

Podpora vzdělávání ze strany ESF zahrnuje širokou škálu aktivit. Jsou zaváděny nové školní osnovy, které mladým lidem zajišťují lepší start do života, a učitelé absolvují odbornou přípravu, aby byli schopni zlepšit své výsledky. Společně se všeobecným vzděláváním se studenti učí dovednosti, které jim pomohou zvolit si vysněnou kariéru, a získat práci, kterou daná odvětví potřebují.

ESF pomáhá univerzitám a institucím odborné přípravy budovat užší vztahy s podniky a zaměstnavateli v jejich zemích a regionech, aby absolventi mohli plynule přejít ze školy do zaměstnání. ESF finančně podporuje univerzitní postgraduální výzkum a vývoj s cílem zvýšit počet mladých podnikatelů a inovátorů, a to zejména v technologicky vyspělých odvětvích.

Istockphoto/18501706

Vedle podpory vzdělávacích systémů se ESF zaměřuje i na jejich „zákazníky“ – žáky, vysokoškolské studenty, pracovníky a uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí absolvovat odbornou přípravu a osvojit si nové dovednosti. Mnoho projektů je zaměřeno na snižování počtu těch, kdo ukončují vzdělávání předčasně, a na zajištění příslušných dovedností a kvalifikace mladých lidí, zejména mezi zranitelnými skupinami, jako jsou například menšiny a osoby z přistěhovaleckého prostředí. Další projekty usilují o to, aby pracovníci a uchazeči o zaměstnání využívali příležitostí k celoživotnímu učení a udrželi si tak dovednosti a kvalifikaci v souladu s potřebami odvětví a vývojem hospodářství.