Navigation path

En chans för alla

Anställning är det effektivaste sättet att ge människor oberoende, ekonomisk säkerhet och en känsla av att tillhöra. ESF finansierar tusentals projekt för att hjälpa människor som har det svårt och personer i utsatta grupper att få färdigheter, arbete och samma möjligheter som andra.

Genom att hjälpa individer och grupper som är missgynnade att få rätt utbildning eller hitta ett arbete, hjälper ESF dem att till fullo delta i samhället. ESF-aktiviteterna följer fyra prioriteter inom detta område:

En stor del av ESF-utgifterna används för att motverka social utslagning. Social utslagning uppstår när en individ eller en grupp, av olika skäl, möter svårigheter eller diskrimineras i vissa aspekter av vardagslivet. Till exempel en handikappad man eller kvinna som inte får arbete, eftersom arbetsgivarna tvivlar på personens förmåga. Utan arbete utesluts de från en lönande aktivitet som de flesta av oss tar för givet.

Istockphoto/2003214

F.d. interner, drogmissbrukare som slutat med droger, etniska minoriteter som romer,, immigranter med dåliga språkkunskaper - alla dessa är exempel på grupper som är utsatta och riskerar social utslagning och den fattigdom som är en följd av detta. Europa engagerar sig för en minskning av den sociala utslagningen och ESF är ett av huvudinstrumenten för att genomföra detta. ESF fokuserar på sysselsättning som ett medel för att eliminera diskriminering, utslagning och fattigdom.