Navigation path

Zagotavljanje priložnosti za vse

Zaposlitev je najučinkovitejši način, da se ljudem zagotovi samostojnost, finančna varnost in občutek pripadnosti. ESS financira na tisoče projektov, da bi ljudem v težavah in tistim iz prikrajšanih skupin pomagal pridobiti znanja in spretnosti, zaposlitev in enake priložnosti, kot jih imajo drugi.

ESS pomaga prikrajšanim posameznikom in skupinam do ustrezne izobrazbe ali zaposlitve in s tem pripomore, da so polnopravni člani skupnosti. Dejavnosti ESS na tem področju so usmerjene v štiri prednostne naloge:

Velik del sredstev ESS je namenjen boju proti „socialni izključenosti“. Do te pride, ko iz različnih razlogov posameznik ali skupina naleti na težave ali diskriminacijo v nekaterih vidikih vsakdanjega življenja. Tak primer je invalid, ki ne more dobiti zaposlitve, ker delodajalci dvomijo v njegove sposobnosti – brez dela pa je „izključen“ iz plačljive dejavnosti, ki jo ima večina od nas za samoumevno.

Istockphoto/2003214

Nekdanji obsojenci kaznivih dejanj, zdravljeni narkomani, etnične manjšine, kot so Romi, novejši priseljenci s slabim znanjem jezika – vse to so primeri prikrajšanih in ranljivih skupin, ki jih ogroža socialna izključenost in morebitna spremljajoča revščina. Evropa se je zavezala, da bo zmanjšala socialno izključenost, ESS pa je eden od glavnih instrumentov za doseganje tega cilja. Osredotoča se na zaposlovanje kot sredstvo za odpravljanje diskriminacije, izključenosti in revščine.