Navigation path

Șanse pentru toți

Încadrarea pe piața muncii este calea cea mai eficace de a le asigura oamenilor independență, siguranță financiară și un sentiment de apartenență. FSE finanțează mii și mii de proiecte pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate și cele aparținând grupurilor defavorizate să obțină competențe și locuri de muncă și să se bucure de aceleași oportunități ca alții.

Ajutând persoanele și grupurile defavorizate să obțină o educație adecvată sau să găsească un loc de muncă, FSE le ajută să aibă o participare completă în comunitățile din care fac parte. Activitățile FSE din acest domeniu urmăresc patru priorități:

O mare parte a sumelor alocate din FSE vizează combaterea „excluziunii sociale”. Excluziunea socială apare atunci când, din diferite motive, o persoană sau un grup se confruntă cu dificultăți sau cu discriminare în anumite aspecte ale vieții cotidiene. De exemplu, o persoană cu dizabilități care nu poate obține un loc de muncă pentru că angajatorii îi pun la îndoială abilitățile – neputând munci, persoana respectivă este „exclusă” dintr-o activitate avantajoasă, pe care cei mai mulți dintre noi o consideră firească.

Istockphoto/2003214

Foștii condamnați, foștii dependenți de droguri, minoritățile etnice precum romii, proaspeții imigranți care încă nu vorbesc bine limba – toate aceste categorii reprezintă exemple de grupuri defavorizate și vulnerabile, supuse riscului excluziunii sociale și al sărăciei care decurge din aceasta. Europa și-a asumat angajamentul de a reduce excluziunea socială, iar FSE este unul dintre instrumentele importante pentru realizarea acestui obiectiv. El vizează ocuparea forței de muncă, privită ca modalitate de a elimina discriminarea, excluziunea și sărăcia.