Navigation path

Szanse dla wszystkich

Zatrudnienie to najskuteczniejszy sposób uzyskania niezależności, bezpieczeństwa finansowego i poczucia przynależności. Europejski Fundusz Społeczny finansuje tysiące projektów, które zapewniają równe szanse osobom i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz pozwalają im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i zatrudnienia.

Dzięki wsparciu ze środków EFS takie osoby i grupy mogą uzyskać właściwe wykształcenie lub znaleźć pracę, aby w pełni uczestniczyć w życiu społeczności. Działania EFS w tej dziedzinie są oparte na czterech priorytetach:

Znaczna część środków EFS jest przeznaczana na walkę z wykluczeniem społecznym, czyli sytuacją, w której dana osoba lub grupa z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji lub jest dyskryminowana w różnych sytuacjach życiowych. Przykładem może być osoba z niepełnosprawnością, która nie może znaleźć pracy, ponieważ potencjalny pracodawca wątpi w jej zdolności — brak pracy uniemożliwia dostęp do źródła przychodu, który większość z nas traktuje jako oczywistość.

Istockphoto/2003214

Byli sprawcy przestępstw, osoby wychodzące z nałogu narkotykowego, mniejszości etniczne (takie jak Romowie) oraz nowi imigranci nieznający języka również należą do grup w niekorzystnej sytuacji i narażonych na wykluczenie oraz towarzyszące mu ubóstwo. Celem Unii Europejskiej jest ograniczenie wykluczenia społecznego, zaś Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z głównych instrumentów realizacji tych zadań. Podstawowym elementem tej działalności jest wspieranie zatrudnienia jako sposobu wyeliminowania dyskryminacji, wykluczenia i ubóstwa.