Navigation path

Iedereen een kans

Werk is de meest doeltreffende manier om mensen onafhankelijkheid, financiële zekerheid en een gevoel van erbij horen te geven. Het ESF financiert vele duizenden projecten om mensen in moeilijkheden en mensen uit kansarme groepen de mogelijkheid te geven tot het verwerven van vaardigheden en een baan, en ze dezelfde kansen te bieden als anderen.

Het ESF zorgt dat kansarme individuen en groepen goed onderwijs krijgen of een baan vinden, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen in hun gemeenschap. ESF-activiteiten op dit gebied volgen vier prioriteiten:

Een groot deel van het ESF-geld wordt besteed aan het bestrijden van 'sociale uitsluiting'. Sociale uitsluiting treedt op als een persoon of groep, om uiteenlopende redenen, op sommige vlakken van het dagelijks leven te maken krijgt met moeilijkheden of discriminatie. Een gehandicapte man of vrouw kan bijvoorbeeld geen werk vinden, omdat werkgevers twijfelen aan zijn of haar vaardigheden. Zonder werk worden ze ‘uitgesloten’ van een waardevolle activiteit die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen.

Istockphoto/2003214

Ex-gedetineerden, herstellende drugsverslaafden, etnische minderheden zoals de Roma, recent aangekomen immigranten met slechte taalvaardigheden: allemaal voorbeelden van kansarme en kwetsbare groepen die het risico lopen op sociale uitsluiting en de armoede die daarmee gepaard kan gaan. Europa zet zich in om sociale uitsluiting terug te dringen en het ESF is een van de belangrijkste instrumenten om dat te doen. Het richt zich op werk als een middel om discriminatie, uitsluiting en armoede uit te roeien.