Navigation path

Dod iespēju ikvienam

Nodarbinātība ir visefektīvākais veids, kā sniegt cilvēkiem neatkarību, finansiālu drošību un piederības sajūtu. ESF finansē daudzus tūkstošus projektu nolūkā palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem un nelabvēlīgos apstākļos esošām grupām apgūt prasmes, atrast darbu un baudīt tādas pašas iespējas kā citiem cilvēkiem.

Palīdzot atsevišķiem indivīdiem un grupām, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, saņemt pienācīgu izglītību vai atrast darbu, ESF viņiem palīdz pilnvērtīgi iesaistīties savu kopienu dzīvē. ESF pasākumi šajā jomā ir sadalīti četrās prioritātēs:

Liela daļa ESF līdzekļu ir veltīta ”sociālās atstumtības” apkarošanai. Sociālā atstumtība rodas situācijās, kad kāds indivīds vai grupa dažādu iemeslu dēļ saskaras ar grūtībām vai diskrimināciju dažos savas ikdienas dzīves aspektos. Piemēram, invalīdi, kas nevar atrast darbu, jo darba devēji šaubās par viņu spējām, bez šī darba ir ”atstumti” no tādu darbību veikšanas, par kurām iespējams saņemt atalgojumu, ko lielākā daļa no mums uzskata par pašsaprotamu.

Istockphoto/2003214

Bijušie likumpārkāpēji, cilvēki, kas atveseļojas pēc narkotiku lietošanas, etniskās minoritātes, piemēram, romi, nesen emigrējuši cilvēki ar vājām valodas zināšanām — tās visas ir nelabvēlīgā situācijā esošas un mazaizsargātas grupas, kurām draud sociālās atstumtības un to pavadošās nabadzības risks. Eiropa ir apņēmusies samazināt sociālo atstumtību, un ESF ir viens no galvenajiem instrumentiem šī mērķa sasniegšanai. Tas koncentrējas uz nodarbinātību kā uz diskriminācijas, atstumtības un nabadzības izskaušanas līdzekli.