Navigation path

Galimybės visiems

Įdarbinimas yra veiksmingiausias būdas suteikti žmonėms nepriklausomybę, finansinį saugumą ir bendrumo jausmą. ESF finansuoja daug tūkstančių projektų, skirtų padėti su sunkumais susiduriantiems ir socialiai pažeidžiančioms grupėms priklausantiems žmonėms gauti įgūdžių, darbo ir turėti tokias pat galimybes, kaip kiti.

Padėdamas nuo nepriteklių kenčiantiems asmenims ir grupėms gauti tinkamą išsilavinimą arba rasti darbą, ESF suteikia jiems galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėse. ESF veikla šioje srityje pagrįsta keturiais prioritetais:

Didelė ESF išlaidų dalis skirta kovai su „socialine atskirtimi“. Socialinė atskirtis atsiranda, kai dėl įvairių priežasčių asmuo arba grupė asmenų susiduria su sunkumais arba diskriminacija kai kuriuose jų kasdienio gyvenimo aspektuose. Pavyzdžiu galėtų būti neįgalus vyras arba moteris, kurie negali gauti darbo dėl to, kad darbdaviai abejoja jų gebėjimais – be darbo jie yra „atskirti“ nuo atlyginamos veiklos, kuri daugeliui iš mūsų yra garantuojama.

Istockphoto/2003214

Bausmę atlikę asmenys, besigydantys narkomanai, etinės mažumos, tokios kaip romai, nesenai atvykę imigrantai, kurių kalbos žinios yra prastos – visa tai yra socialiai pažeidžiamų ir silpnų asmenų grupės, kuriems kyla socialinės atskirties ir ją galinčio lydėti skurdo grėsmė. Europa siekia sumažinti socialinę atskirtį ir ESF yra vienas iš pagrindinių instrumentų, kaip to pasiekti. Jis orientuojamas į įdarbinimą, kaip į diskriminacijos, atskirties ir skurdo panaikinimo priemonę.