Navigation path

Prilike za sve

Zapošljavanje je najučinkovitiji način osiguravanja neovisnosti, financijske sigurnosti i osjećaja pripadnosti. ESF financira tisuće projekata koji ljudima u poteškoćama i osobama iz skupina u nepovoljnom položaju pomažu steći vještine, pronaći radno mjesto i iskoristiti jednake mogućnosti kao drugi.

Pružanjem pomoći pojedincima i skupinama koje su u nepovoljnom položaju da steknu odgovarajuće obrazovanje i pronađu posao, ESF im pomaže odigrati potpune uloge u svojim zajednicama. Aktivnosti ESF-a na tom području usklađene su sa četiri prioriteta:

Velik dio sredstava ESF-a troši se na borbu protiv „društvene isključenosti”. Do nje dolazi kada se pojedinac ili skupina, iz različitih razloga, suoče s poteškoćama ili diskriminacijom u određenim aspektima svakodnevnog života. Primjerice, osobe s posebnim potrebama koje ne mogu pronaći posao jer poslodavci sumnjaju u njihove sposobnosti bez zaposlenja su „isključeni” iz vrijednih aktivnosti koje većina uzima zdravo za gotovo.

Istockphoto/2003214

Bivši osuđenici, osobe koje su nekada uzimale drogu, nacionalne manjine poput Roma, novi imigranti sa slabijim jezičnim vještinama, sve su to primjeri skupina u nepovoljnom položaju i ranjivih skupina kojima prijete društveno isključivanje i posljedično siromaštvo. Europa koja je posvećena smanjenju društvene isključenosti kroz ESF kao jedan od glavnih instrumenata usredotočena je na zapošljavanje kao sredstvo za eliminaciju diskriminacije, isključivanja i siromaštva.