Navigation path

Tilaisuus kaikille

Työnteko on tehokkain tapa saada ihmiselle yksilöllistä riippumattomuutta, taloudellista turvaa ja johonkin kuulumisen tunnetta. ESR rahoittaa monia tuhansia hankkeita, joilla autetaan vaikeuksissa tai epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia ihmisiä hankkimaan taitoja ja työpaikkoja ja saamaan muiden kanssa yhtäläiset mahdollisuudet.

Epäedullisessa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien auttaminen kunnon koulutuksen saamisessa ja oikean työpaikan löytämisessä auttaa heitä toimimaan yhteisönsä täysivaltaisina jäseninä. ESR-toimien neljä painopistettä tällä alueella ovat

Iso osa ESR:n panostuksesta kohdennetaan “sosiaalisen syrjäytymisen” estämiseen. Syrjäytymistä tapahtuu monesta eri syystä, kun yksilö tai ryhmä kohtaa vaikeuksia tai syrjintää jollain arkielämänsä alueella. Jos vammainen mies tai nainen ei saa töitä siksi, että työnantajat suhtautuvat heidän kykyihinsä epäillen, työttöminä he jäävät useimmille meistä itsestään selvän palkitsevan toiminnan ulkopuolelle.

Istockphoto/2003214

Entiset rikolliset, huumekuntoutuksessa olevat, romanien kaltaiset etniset vähemmistöt, hiljattain maahan muuttaneet ja heikosti maan kieltä taitavat ovat kaikki esimerkkejä epäedullisessa ja haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja sen vuoksi myös köyhtyä. Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään sosiaalista syrjäytymistä, ja ESR on yksi tämän tavoitteen saavuttamisen tärkeimmistä instrumenteista. Se keskittyy työllistämiseen keinona estää syrjintää, syrjäytymistä ja köyhyyttä.