Navigation path

Utbildning som ger resultat

Den värld som innehåller affärer och sysselsättning utvecklas hela tiden och processen håller på att accelerera. Nya produkter, tjänster och teknologier ställer krav på nya färdigheter hos arbetstagarna. ESF hjälper till att skapa en kultur med utbildning och livslångt lärande för att arbetstagare och arbetsgivare ska kunna hålla sina färdigheter och kompetenser uppdaterade.

Inlärningen slutar inte längre vid skolans grindar. Den har blivit en livslång process. Då nya produkter och tjänster dyker upp och då innovativ teknik och processer antas samtindustrisektorer och företag omstruktureras för att bli mer konkurrenskraftiga, måste även Europas arbetskraft anpassa sigtill en miljö där förändring är något normalt och nya färdigheter alltid är önskvärda. Flera tusen ESF-projekt hjälper arbetstagare förvärva dessa nya färdigheter och ta kontroll över sina karriärer.

  • I sitt arbete med sociala partners främjar ESF-projekten utveckling av färdigheter och utbildning, särskilt när det gäller överförbara kompetenser som digitala färdigheter, språk och entreprenörskap. Där traditionella industrisektorer är på nedgång och det råder fara för att jobb läggs ner, finansierar ESF projekt som hjälper arbetstagarna skaffa sig färdigheter för att kunna arbeta i nya sektorer.
Shutterstock/114470710
  • De som ger yrkesutbildning får hjälp med att rikta in utbildningen enligt behoven på arbetsmarknaden, vilket leder till uppmuntran till ökat lärlingsskap och fler utbildningsscheman för företag.
  • För att förbättra arbetstagarnas mobilitet, inriktas kvalitetsprogram för yrkesutbildning med europeiska standarder. ESF hjälper till att öppna flexibla vägar genom utbildnings- och yrkesutbildningssystem, inklusive utveckling av kvalifikationer på europeisk nivå.

Förutom att hjälpa hundratusentals individer få tillgång till den utbildning de önskar, uppmuntrar ESF även yrkesskolor och universitet att förbättra tillämplighet och omfång av de kurser de erbjuder företag och individer. I synnerhet ser de till att det som behövs för att få ett arbete lärs ut och de erbjuderhögre prestanda och bättre jobbutsikter för studenterna.