Navigation path

Usposabljanje, ki deluje

Svet poslovanja in zaposlovanja se nenehno razvija in ta proces se pospešuje. Novi izdelki, storitve in tehnologije zahtevajo nova znanja in spretnosti delavcev. ESS pomaga graditi kulturo usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da bi delavcem in delodajalcem omogočil sodobna znanja, spretnosti in kompetence.

Učenje se ne konča več pri šolskih vratih. Postalo je vseživljenjski proces. Pojavljajo se novi izdelki in storitve ter uvajajo inovativne tehnologije in procesi, ki so posledica preoblikovanja industrijskih sektorjev in podjetij z namenom večje konkurenčnosti, zato se mora evropska delovna sila prilagajati okolju, kjer so spremembe normalne, nova znanja in spretnosti pa vedno zaželeni. Na tisoče projektov ESS pomaga delavcem pridobiti ta nova znanja in spretnosti ter prevzeti nadzor nad lastno poklicno potjo.

  • Projekti ESS v sodelovanju s socialnimi partnerji spodbujajo razvoj znanj in spretnosti ter usposabljanje, zlasti za prenosljive kompetence, kot so digitalne spretnosti, znanje jezikov in podjetništvo. V tradicionalnih industrijskih sektorjih, ki upadajo in jim grozi zmanjšanje števila delovnih mest, ESS namenja sredstva za programe prekvalifikacije, ki pomagajo delavcem pridobiti znanja in spretnosti za delo v novih sektorjih.
Shutterstock/114470710
  • Ponudnikom poklicnega izobraževanja pomaga uskladiti njihovo poučevanje s povpraševanjem na trgu dela in spodbuja več programov vajeništva in pripravništva v podjetjih.
  • Da bi povečali mobilnost delavcev, se programi zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju usklajujejo z evropskimi standardi. ESS pomaga odpirati prožne poti prek sistema izobraževanja in usposabljanja, vključno z razvojem kvalifikacij na evropski ravni.

ESS pomaga na tisoče posameznikom do usposabljanja, ki si ga želijo, poleg tega pa tudi spodbuja ustanove poklicnega usposabljanja in univerze, da izboljšajo primernost in obseg programov, ki jih ponujajo podjetjem in posameznikom. Predvsem morajo zagotoviti, da poučujejo tisto, kar je potrebno za zaposlitev, boljšo učinkovitost in boljše možnosti za zaposlitev pripravnikov.