Navigation path

Cursuri de formare eficace

Lumea afacerilor și a ocupării forței de muncă este într-o evoluție continuă și accelerată. Noile produse, servicii și tehnologii cer noi competențe din partea angajaților. FSE contribuie la crearea unei culturi a formării și a învățării pe tot parcursul vieții, pentru a le permite lucrătorilor și angajatorilor să își actualizeze mereu abilitățile și competențele.

Învățarea nu se mai oprește la porțile școlii, ci a devenit un proces care se derulează pe tot parcursul vieții. Pe măsură ce apar noi produse și servicii, pe măsură ce se adoptă tehnologii și procese inovatoare, iar sectoarele industriale și întreprinderile se restructurează pentru a deveni mai competitive, forța de muncă europeană trebuie să se adapteze și ea la un mediu în care schimbarea este ceva normal, iar competențele noi sunt mereu de dorit. Mii și mii de proiecte FSE ajută angajații să dobândească aceste competențe noi și să preia controlul asupra propriei cariere.

  • Colaborând cu partenerii sociali, proiectele FSE promovează dezvoltarea abilităților și formarea profesională, în special pentru competențele transferabile, cum ar fi abilitățile digitale, cunoașterea limbilor străine și antreprenoriatul. De exemplu, când un sector industrial se află în declin și apare amenințarea disponibilizărilor, FSE finanțează programe de reconversie pentru a ajuta angajații să dobândească abilitățile cerute în sectoare noi.
Shutterstock/114470710
  • Furnizorii de învățământ vocațional sunt ajutați să își alinieze predarea la cerințele de pe piața muncii, încurajând mai multe ucenicii și stagii în companii.
  • Pentru a spori mobilitatea lucrătorilor, sistemele de asigurare a calității din învățământul vocațional sunt aliniate la standardele europene. De asemenea, FSE contribuie la deschiderea unor căi flexibile de parcurgere a sistemului de educație și formare, inclusiv prin dezvoltarea unor calificări la nivel european.

Ajutând sute de mii de persoane să obțină acces la cursurile pe care și le doresc, FSE încurajează totodată instituțiile de învățământ vocațional și universitățile să sporească relevanța și diversitatea cursurilor oferite companiilor și persoanelor fizice. Este vorba în special despre asigurarea corelării dintre cunoștințele predate și cele necesare pentru angajare, creșterea performanțelor și îmbunătățirea perspectivelor profesionale ale cursanților.